Spring til indhold

Politiets Efterretningstjeneste – Kommunistiske aktiviteter 1918-1931

Overvågning af oppositionelle borgere er ikke noget nyt fænomen i Danmark. I mellemkrigstiden stod først Statspolitiet og fra 1927 Københavns Opdagelsespoliti for overvågningen af blandt andet kommunister. Politiets rapporter giver både et kig ind i mødelokalerne hos kommunisterne og et indblik i politiets metoder.

Arkivserien består af to æsker, hvoraf den ene findes i indscannet form her på siden. Den består af politirapporter fra møder i bl.a. Socialistisk Arbejderparti og Den Røde Garde; afhøringer af Karl Marius Thøgersen i 1919 og andre, indberetninger fra kommunistiske og syndikalistiske udvalgsmøder, bl.a. Den Røde Garde, Ordensværnet, De Arbejdsløses Organisation (DAO) og Kommunistisk Føderation 1920-31.

Arkivskaberen var oprindelig Statspolitiet/Københavns Opdagelsespoliti, men arkivserien er afleveret af Politiets Efterretningstjeneste.

+ Åben alle- Luk alle
  • Kommunistiske aktiviteter – læs mere om arkivserien

    Da Politiets Efterretningstjeneste i 2010 afleverede de ældste dele af sit arkiv til Rigsarkivet, indeholdt afleveringen en arkivæske med nogle gamle politirapporter fra 1918-1931. De stammer fra Statspolitichefen og fra Københavns Opdagelsespoliti, men var blevet afleveret til PET i 1970’erne. De handler om overvågningen af de revolutionære grupper på den yderste venstrefløj i Danmark samt deres kontakter til udlandet. Overvågningen startede tilsyneladende i 1918 og fandt sted i et samarbejde mellem Generalstaben, Statspolitiet og Københavns Politi.

  • Politiets Efterretningstjeneste – læs om arkivskaberen

    Overvågning af oppositionelle er ikke noget nyt fænomen i Danmark. I starten af det 20. århundrede var det militæret i form af Generalstabens Efterretningssektion (GE) der stod for den såkaldte præventive efterretningsindsats – dvs. overvågning af Danmarks ydre og indre sikkerhed. Politiets opgave var alene at indberette forhold til GE, der kunne være af interesse for løsningen af denne opgave.

    Siden gled en del af den indenlandske overvågning over til politiet. Fra 1918-19 efterforskede statspolitiet bolsjevikiske kurerer og deres kontakter på den danske venstrefløj. Københavns Politi havde en størrelse, der gjorde, at det på en række områder konkurrerede med statspolitiet om magt og ressourcer.

    I 1927 oprettedes Afdeling D under Københavns Opdagelsespoliti – det såkaldte politiske politi, eller sikkerhedsafdelingen. I 1931 blev afdelingen gjort til en landsdækkende informationscentral, der skulle indsamle og registrere oplysninger om yderligtgående bevægelser og organisationer. Politikredsene rundt om i landet fik til opgave at forsyne afdelingen med de oplysninger. I 1939 dannedes Sikkerhedspolitiet (SIPO) på basis af Afdeling D’s struktur, og endelig i 1950 oprettedes Politiets Efterretningstjeneste (PET).

Se arkivalierne her