Spring til indhold

Registrant 1934, Justitsministeriets 1. kontor

Registranten indeholder en kopi af de særligt vigtige dokumenter, som har retslig karakter – f.eks. bevillinger til adoption eller skilsmisse.

Registranten indeholder kopier af de udstedte dokumenter, som har retslig karakter. Det drejer sig f.eks. om bevillinger af forskellig art, herunder kongebreve, adoptioner, skilsmisser og navneændringer. Andre typer af retslige dokumenter, der findes i Justitsministeriets registrant er: Testamenter, ægtepagter, beskikkelser (udnævnelser) til landsretssagfører samt udnævnelser af bobestyrer/eksekutor.

Registranter findes i alle de ministerier, som anvender kancellisystemet.

I registranten sidder et register – registrantregisteret. Registeret er udarbejdet efterfølgende, dvs. efter at et helt års dokumenter er indsat i registranten. Det betyder, at indførslerne i registrantregisteret er præcist alfabetiseret efter efternavn, firmanavn eller myndighedsnavn.

Der er ingen fast praksis for indførsler af efternavne, der kan staves med både C og K. Derfor er det klogt at slå op begge steder.

Se arkivalierne her