Spring til indhold

Ribe Stiftamt, Kommissionen i sagen mellem pastor Dalgas og forstanderne for den reformerte menighed i Fredericia – Dokumenter 1786-1788

I 1782 kom den fransk-schweiziske reformerte præst Jean Marc Dalgas (1756-1811) til Fredericia for at blive præst i den reformerte menighed. Han fik rusket op i menigheden – endda i så høj grad, at der i 1786 måtte nedsættes en kommission til at bilægge stridighederne mellem ham og menighedens forstandere.

I 1786 nedsatte kongen en ”Kommission til undersøgelse af stridighedernes bilæggelse imellem den reformerte præst i Fredericia hr. Dalgas og menighedens forstandere”. Det skete, efter at begge parter havde indgivet klager over hinanden.

Fra præstens side gik klagen især på to forhold – nemlig, at menighedens kapitaler blev administreret på en efter hans mening lemfældig måde, og at forstanderne havde en tendens til at blande verdslige og gejstlige spørgsmål sammen.

Resultatet blev, at kommissionen foretog ret omfattende undersøgelser, der kan bidrage til at belyse livet i den reformerte menighed i Fredericia.

+ Åben alle- Luk alle
  • Dokumenter – Læs mere om arkivserien her

    Pakken med Kommissionens dokumenter indeholder først et hæfte, der udgør dens forhandlingsprotokol, og derefter en lang række løse bilag til forhandlingerne. Sidst i bilagene findes kommissionens indstilling til kongen, ligesom kongens endelige resolution findes dér.

  • Kommissionen i sagen mellem pastor Dalgas og menighedens forstandere – Læs om arkivskaberen her

    Kommissionen blev nedsat ved en skrivelse fra Danske Kancelli fra den 16. sept. 1786. Kommissionen bestod af tre mand – den luthersk-evangeliske provst og to viceborgmestre fra Fredericia – og den holdt sit første møde på Fredericia Rådstue den 29. marts 1787. Det sidste møde i Kommissionen blev holdt otte måneder senere, den 29. nov. 1787, og den 20. dec. 1787 afsendte kommissionsmedlemmerne deres beretning om sagen til kongen. Først den 5. september 1788 traf kongen sin afgørelse i sagen, der dermed var afsluttet.

    Det var stridighederne mellem Dalgas og menighedens forstandere derimod ikke.

Se arkivalierne her