Spring til indhold

Slotsbygningskommissionen – Sager vedr. indsamlingen til Christiansborgs genopførelse 1794-1800

Kort efter, at Christiansborg Slot den 26. februar 1794 brændte ned, satte man gang i indsamlingen af frivillige bidrag til kongeslottets genopførelse. Bidragene var dog ikke mere frivillige, end at man nøje sørgede for at få noteret ned, hvem der ikke gav noget.

Dokumenterne er ordnet geografisk, men der er ikke nogen oversigt over, hvordan rækkefølgen er struktureret. Det kan derfor være lidt kompliceret at finde rundt i pakken. Dokumenterne vedrørende indsamlingen i Salling (Skivehus amt) begynder på opslag 693, mens selve subskriptionslisten findes fra opslag 699 og fremefter.

Subskriptionslisten er opbygget efter sogn og landsby.

+ Åben alle- Luk alle
 • Sager vedr. indsamlingen til Christiansborgs genopførelse – læs mere om arkivserien her

  Dokumenterne er ordnet geografisk, men der er ikke nogen oversigt over, hvordan rækkefølgen er struktureret. Det kan derfor være lidt kompliceret at finde rundt i pakken. Dokumenterne vedrørende indsamlingen i Salling (Skivehus amt) begynder på opslag 693, mens selve subskriptionslisten findes fra opslag 699 og fremefter.

  Subskriptionslisten er opbygget efter sogn og landsby.

 • Slotsbygningskommissionen - Læs om arkivskaberen her

  Den 26. februar 1794 brændte Christiansborg, den danske konges residens. Straks herefter iværksattes lokale initiativer med henblik på at indsamle frivillige bidrag til genopbygningen af Christiansborg. Disse bidrag kanaliseredes til det tiltænkte formål gennem Den Dansk-Norske Speciesbank, hvor dokumenterne vedrørende indsamlingen blev opbevaret.

  I 1803 nedsatte man en kommission, som dels skulle overveje, hvordan slottet igen kunne indrettes til kongebolig, dels styre genopførelsen af både Christiansborg og et nyt råd- og domhus (som var brændt i 1795). Da råd- og domhuset i 1817 var blevet opført, kom kommissionen til at hedde Slotsbygningskommissionen – det nye slot blev indviet i 1828.

  Det er således ikke oprindeligt Slotsbygningskommissionen, der er arkivskaber til arkivalierne om indsamlingen af frivillige bidrag – men en senere generation af arkivarer har indordnet disse arkivalier som et tillæg til Slotsbygningskommissionens arkiv.

  Geografisk område
  Dokumenterne om de indsamlede frivillige bidrag dækker hele landet, men ellers begrænsede Slotsbygningskommissionens arbejdsområde sig til Christiansborg og Københavns råd- og domhus.

Se arkivalierne her