Spring til indhold

Statsrådet – Statsrådsprotokol 1918-1937

Statsrådet er landets øverste statsorgan. Her diskuterede regeringen og kong Christian X både i 20'erne og 30'erne demokratiets spilleregler. Diskussionerne kan læses i Statsrådets protokol.

I 1848 blev Statsrådet oprettet, og det blev bestemt, at der skulle føres en protokol over forhandlingerne i rådet.

Indholdet i protokollerne bærer præg af, at møderne havde og har karakter af ministrenes rutinemæssige forelæggelse af sager til kongelig stadfæstelse. Under Kong Christian X (konge fra 1912-1947) indeholder protokollen dog flere eksempler på, at kongen direkte blev inddraget i meningsudvekslinger med ministrene.

+ Åben alle- Luk alle
  • Statsrådsprotokol – læs mere om arkivserien her

    Tips til opslag:

    • Om påskekrisen, se indførslerne den 17., 30. og 31. marts 1920.
    • Den 31. oktober 1934 finder du en demokratidiskussion. Kongen var uenig med statsminister Stauning og hans regering angående et forslag om afskaffelse af Landstinget. Stauning og regeringen argumenterede for afskaffelsen, fordi flere lovforslag, der skulle sikre demokratiets overlevelse, blev bremset i Landstinget. Kong Christian X var imod.
  • Statsrådet – læs om arkivskaberen her

    Statsrådet blev oprettet i 1848. Det er landets øverste statsorgan og består af regenten og landets ministre. Statsrådet eksisterer endnu.

Se arkivalierne her