Spring til indhold

Udenrigsministeriet – Depecher 1911-1945

Demokrati var bestemt ikke nogen selvfølge i mellemkrigstidens Europa. De danske repræsentationer i udlandet sendte depecher hjem til Udenrigsministeriet. Her finder du stemningsbeskrivelser fra bl.a. de tre diktaturstater Tyskland, Italien og Sovjetunionen.

En depeche er en udsendt ambassadørs personlige politiske indberetning til sit lands udenrigsminister. Depecherne indgik (og indgår stadig) i den danske regerings vurderinger af forholdene i de enkelte lande.

Som regel udfærdiges månedlige depecher, men i kritiske situationer oftere. Depecher er typisk en 5-7 siders rapport i let læselig form og med et koncentreret og overskueligt indhold. Depecherne vil ofte indeholde indgående analyser af den politiske situation i landet. Avisudklip og officielle tryksager kan være bilagt depechen.

Depecherne er skrevet af ambassadører i udlandet, men arkivskaberen er Udenrigsministeriet, fordi det var her, de blev samlet og arkiveret.

+ Åben alle- Luk alle
 • Udenrigsministeriets depecher – læs mere om arkivserien her

  Til kildepakken er udvalgt tre lande, som i løbet af mellemkrigstiden udviklede sig til diktaturstater, nemlig det kommunistiske Sovjetunionen, det fascistiske Italien og det nazistiske Tyskland.

  Depecherne fra de danske gesandter/ambassadører i Moskva, Rom og Berlin er her gengivet i sin helhed. De er udvalgt i lidt forskellige årgange for de tre lande, idet der er fokuseret på diktaturperioderne:

  • Depecherne fra Sovjetunionen er udvalgt for årene 1911-1945

  I perioderne 1918-1922 og 1941-1944 havde Danmark ingen gesandt i Rusland.
  Gesandt sad i hovedstaden, indtil marts 1918: St. Petersborg/Petrograd, derefter: Moskva.

  • Depecherne fra Italien er udvalgt fra årene 1916-1943
  • Depecherne fra Tyskland er udvalgt fra årene 1933-1939
 • Udenrigsministeriet – læs om arkivskaberen her

  Udenrigsministeriet blev oprettet i 1848 og havde – og har – til opgave at varetage Danmarks interesser i udlandet. Hertil var oprettet danske diplomatiske repræsentationer i udlandet, som varetog kontakten med de enkelte landes regeringer og administration. Typisk var der tale om gesandtskaber eller ambassader i landenes hovedstæder, som blev ledet af en ambassadør, og med konsulater i andre større byer i landet.

  Danmark havde gennem århundreder haft diplomatiske forbindelser til de fleste europæiske lande uanset disses styreform. I mellemkrigstiden, hvor flere lande udviklede sig i en fascistisk og nazistisk retning, fortsatte de danske repræsentationer deres arbejde. Forholdet mellem demokrati og diktatur afspejles i de såkaldte depecher – de rapporter, som ambassadørerne sendte hjem til Udenrigsministeren.

  De danske ambassaders funktion i udlandet bestod – og består – især i:

  • At repræsentere Danmark i udlandet.
  • At beskytte Danmarks og danske statsborgeres interesser i udlandet.
  • At forhandle med de enkelte udenlandske staters regeringer.
  • På enhver lovlig måde at skaffe sig oplysninger om forhold og udvikling i de enkelte udenlandske stater og indberette herom til den danske regering.
  • At fremme de gode forbindelser og udvikle de økonomiske, kulturelle og videnskabelige forbindelser mellem Danmark og udlandet.

Se arkivalierne her