Spring til indhold

Udenrigsministeriet, gruppeordnede sager 1909-45, sager fra gruppe 7 vedr. genforeningen

Hos Udenrigsministeriet lå en række opgaver med forberedelse af og deltagelse i forhandlinger med Tyskland, de allierede magter, fredskonferencen og Den internationale Kommission som de mest iøjnefaldende.

Arkivserien ’gruppeordnede sager’ omfatter i virkeligheden en bred vifte af emner, som kontinuerligt beskæftigede Udenrigsministeriet. Blandt disse er Genforeningen i 1920 blot én af mange. Arkivserien består af 217 saggrupper nummereret 1-217.

+ Åben alle- Luk alle
 • Gruppeordnede sager 1909-45, sager fra gruppe 7 vedr. genforeningen - Læs mere om arkivserien her

  Gruppe 7 omhandler ”det slesvigske spørgsmål”. Hver saggruppe er underinddelt med litra, svarende til de enkelte undergrupper. Derefter følger et løbenummer, som svarer til det enkelte akthefte. Sager om Genforeningen udgør akthefterne 7.B.25a – 7.B.54.

   

 • Udenrigsministeriet - Læs om arkivskaberen her

  Udenrigsministeriet blev oprettet i 1848. Dets opgave var – og er – at varetage Danmarks forhold til de udenlandske magter. Det fik derfor afgørende betydning for tilblivelsen og udførelsen af Danmarks politik da det slesvigske grænsespørgsmål igen blev aktuelt i årene 1918-20.

  Periodens udenrigsministre var:

  Erik Scavenius, Radikale Venstre, 24.06.1913-30.03.1920, Ministeriet Zahle II

  Henri Konow, Upolitisk, 30.03.1920-05.04.1920, Ministeriet Otto Liebe

  O.C. Scavenius, Upolitisk, 05.04.1920-05.05.1920, Ministeriet M.P. Friis

  Harald Scavenius, Upolitisk, 05.05.1920-09.10.1922, Ministeriet Niels Neergaard II

Se arkivalierne her