Spring til indhold

Viborg Landsting – Dombog

Dombogen indeholder de domme, der er blevet afsagt ved landstinget og grundlaget for domsafsigelsen – dvs. en redegørelse for sagen og præmisserne.

Dombøgerne fra Viborg Landsting indeholder domme afsagt ved landstinget i perioden 1569-1805.

En dom indeholder oplysninger om:

  • Sagsparter
  • Sagsfremstilling
  • Uddrag af relevante sagsindlæg
  • Afgørelse
  • Evt. straf.

Bemærk, at der ikke blev afsagt dom, hvis der blev indgået forlig, eller hvis sagen af den ene eller anden grund udgik, blev afvist, eller blev tilbagevist til en lavere retsinstans. Hvis du ikke kan finde en dom, kan du prøve at undersøge tingbogen/justitsprotokollen, hvor forlig eller afvisning er noteret.

Dommene er indført kronologisk efter tingdag (de dage landstinget mødtes). Hver side er nummereret med et folionummer, dvs. et nummer for hvert ark med en for- og bagside.

Viborg Landstings ældst bevarede dombog er fra 1569 og dækker indtil 1591 hele Nørrejylland.

I perioden 1608-1664 er dombogsrækken delt op i en A-, en B- og en C-række, og bevaringsgraden er for alle tre rækker ca. 50 %.

  • A-rækken dækker Vendsyssel, Thy, Salling, Fjends og Nørlyng herreder.
  • B-rækken dækker resten af Viborg stift og hele Aarhus stift
  • C-rækken dækker Ribe stift

Fra 1665 vendte man tilbage til en fælles dombog, men for perioden 1667-1718 er alle dombøger gået tabt, og retssagerne vil kun være nævnt i tingbøgerne. Domme afsagt i perioden 1703-1707 findes indført i den lille arkivserie Tingbog (1703-1707).
En komplet dombogsrække findes først fra 1719.

Kender man ikke dommens dato er der hjælp at finde i forskellige registre. Bag i dombøgerne i perioden 1736-1771 har der været ført et kronologisk register til afsagte domme i den pågældende dombog med angivelse af sagsparter og sidehenvisning til protokollen. Derudover findes der en række senere arkivskabte registre.

+ Åben alle- Luk alle

Se arkivalierne her