Spring til indhold

Viborg Landsting – Kopibog

Kopibogen indeholder en afskrift af de sager, der var blevet indstillet til domsafsigelse.

Afskriften i kopibogen af de sager, der blev indstillet til domsafsigelse består af:

  • (Hoved)-stævningen med påtegninger
  • Eventuelle kontra- og kontinuationsstævninger
  • Behandlinger i justitsprotokollen og de vigtigste bilag, evt. i uddrag.

Den sidste indførsel i kopibogen er tit den tingdag, hvor det blev besluttet at optage sagen til domsafsigelse. Udskriften skulle hjælpe landsdommerne med at læse sagen i sin helhed før domsafsigelsen. Dombogen giver derfor et godt overblik over hele sagsforløbet, dog uden dommen.

I kopibogen er sagsudskriften indført den dato, hvor dommen blev afsagt. I dombøgerne og stævningsprotokollerne kan man finde domsdatoen og dermed den relevante kopibog.

Kopibøgerne er kun bevaret for perioden 1738-1786. Efter 1718 kan man finde sagsudskrifter som bilag i ‘Irettelagte dokumenter’, og for perioden 1718-1732 findes lignende sagsudskrifter i ‘Domskoncepter’

Se arkivalierne her