Spring til indhold

Viborg Landsting – Kopier af protokollerede breve

Kopier af protokollerede breve er de breve, som blev indsendt til landstinget, når man ønskede at få noget indskrevet i skøde- og panteprotokollen.

Når man ønskede at få et dokument tinglyst, skulle man indsende en kopi af dokumentet til landstinget, som kunne indskrive dokumentet i skøde- og panteprotokollen. Disse kopier er for tiden efter 1665 arkiveret i arkivserien Kopier af protokollerede breve (1665-1805) og kan bruges til at erstatte lakuner i skøde- og panteprotokollerne efter 1665.

Kopierne er arkiveret efter tinglysningsdag i omslag, der på forsiden indeholder en kort omtale af hvert dokument.

Se arkivalierne her