Spring til indhold

Viborg Landsting – Dombogsregest og sagstypologisk register til dombøger

I det sagstypologiske register kan man finde sager i dombøgerne ud fra sagstype (emne).

I starten af 1900-tallet udarbejdede registrator Hofman-Bang en dombogsregest (også kaldet stednavneregister til Viborg Landstings dombøger) med små resumeer af de afsagte domme ved Viborg Landsting. På baggrund heraf udarbejdede dansk folkemindesamling et sagstypologisk register i 1970erne, der er et register til de resumeer af domme, som Hofman-Bang havde udarbejdet. Tilsammen muliggør regester og sagstypologisk register en emnesøgning i Viborg Landstings retssager.

Hvis du vil finde en dom om et bestemt emne, skal du først finde emnet i det sagstypologiske register. Herefter bruger du, det løbenummer, der står anført, og finder det i Dombogsregest. Heri vil være anført et kort referat samt en henvisning til, i hvilken dombog og på hvilken folieside, du finder dommen.

Se arkivalierne her