Spring til indhold

Viborg Landsting – Stednavneregister til Dombøger

Stednavneregisteret omfatter alle domme i de bevarede dombøger og indeholder oplysninger om, hvilken lokalitet sagen omhandler og som regel også stikord til sagens indhold.

Stednavneregister til Viborg Landstings dombøger 1569-1805 – også kaldet Hofman-Bangs regester, indeholder oplysninger om alle bevarede domme fra perioden 1569-1805. Registeret medtager for hver dom oplysninger om lokalitet, fra hvilken underret sagen er sendt samt sagstype. Sagens parter nævnes i udgangspunktet ikke. Registeret henviser til den enkelte dombogs periode, og henviser til sidetal (folio) i den pågældende dombog.

Foruden alle dombogsrækker dækker regesten de første fem enheder af arkivserien Irettelagte dokumenter samt hele arkivserien Dombogsfragmenter (1560-1664).

Stednavneregisteret er ikke udarbejdet af landstinget, men af en tidligere registrator ved Landsarkivet for Nørrejylland, O. M. Hofman-Bang i begyndelsen af 1900-tallet.

Se arkivalierne her