Spring til indhold

Lærervejledning – Statistisk øvelse om dansk-tyske forhold for ungdomsuddannelser

Her kan du læse, hvordan den statistiske øvelse om dansk-tyske forhold opfylder Fælles Mål, og hvordan du kan bruge øvelsen i din undervisning.

Eleverne bliver i denne kildekritiske øvelse præsenteret for den originale spørgeskemaundersøgelse, der handler om det tyske mindretal og danske flertal i Tønder i 1958. Der lægges op til, lægges der op til, at eleverne både skal arbejde med den statistiske metode men også med den kildekritiske og analyserende historiske metode.

I 1958 – 38 år efter at Sønderjylland blev forenet med Danmark – blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i Tønder. Alle deltagere i undersøgelsen var danskere og boede i Danmark, men nogle tilhørte det tyske mindretal, andre det danske flertal.

Undersøgelsen, som hedder Majority-minority (danske og tyske i Tønder 1958) afdækkede eventuelle forskelle i levevis, livsanskuelse, værdisæt mv. mellem de to grupper, og undersøgte de to gruppers syn på hinanden og på deres sameksistens.

I denne statistiske øvelse får eleverne blandt andet mulighed for at diskutere nationalitet, grænser og minoriteter gennem analyse af tabeller og ved at bruge deres historiske viden om perioden.

Spørgeskemaundersøgelsen kan bruges som afsæt til at perspektivere til Sønderjyllands genforening med Danmark i 1920, hvor der især i Tønder blev skabt et stort tysk mindretal som følge af grænsedragningen.

Der er lavet arbejdsspørgsmål til spørgeskemaundersøgelsen, som lader eleverne arbejde med de mest anvendte statistiske begreber og i den forbindelse indfører eleverne i, hvordan man arbejder med statistik. Eleverne kan også selv hente undersøgelsen og arbejde videre med den.

+ Åben alle- Luk alle