Spring til indhold

Lærervejledning – Statistisk øvelse om dansk-tyske forhold

Her kan du læse, hvordan den statistiske øvelse om dansk-tyske forhold opfylder Fælles Mål, og hvordan du kan bruge øvelsen i din undervisning.

I denne statistiske øvelse sættes der fokus på det tyske mindretal og danske flertal i Tønder i 1958. På baggrund af den originale spørgeskemaundersøgelse lægges der op til, at eleverne både skal arbejde med den statistiske metode men også med den kildekritiske og analyserende historiske metode.

I 1958 – 38 år efter at Sønderjylland blev forenet med Danmark – blev der gennemført en spørgeskemaundersøgelse i Tønder. Alle var danskere og boede i Danmark, men nogle tilhørte det tyske mindretal, andre det danske flertal.

Undersøgelsen, som hedder Majority-minority (danske og tyske i Tønder 1958) afdækkede eventuelle forskelle i levevis, livsanskuelse, værdisæt mv. mellem de to grupper, og undersøgte de to gruppers syn på hinanden og på deres sameksistens.

I denne statistiske øvelse får eleverne blandt andet mulighed for at diskutere nationalitet, grænser og minoriteter gennem analyse af tabeller og ved at bruge deres historiske viden om perioden.

+ Åben alle- Luk alle