Spring til indhold

Online kurser – Viborg Landsting

Til kildepakken Viborg Landsting er lavet to online kurser, der hjælper dig i gang med at bruge arkivalierne fra Viborg Landsting.

Vil du lære, de vigtigste arkivserier i Viborg Landstings arkiv at kende? Og vil du lære, hvordan du finder rundt i de forskellige arkivserier i Viborg Landstingsarkiv? Så prøv Rigsarkivets online kurser. Kurserne giver gennem en vekselvirkning mellem tekst, der skal læses og øvelser, der skal løses, dig mulighed for at lære, hvordan Viborg Landstingsarkiv hænger sammen, og hvordan det kan bruges.

Kend arkivalierne

”Kend arkivalierne” er et kursus til dig, der gerne vil bruge arkivalierne fra Viborg Landsting, men har brug for en indføring i hvordan du kommer i gang.

Arkivaliebrug er en svær disciplin, der kræver at man sætter sig ind i det system, som arkivskaberen – i dette tilfælde Viborg Landsting – har haft for at kunne finde og genfinde afgørelser og sagsmateriale.

Den tid du investerer kan dog blive rigeligt belønnet, da arkivalierne kan bringe dig helt tæt på fortiden og dens mennesker. Det skal dette kursus hjælpe dig med.

Start Kurset – Kend arkivalierne

På sporet

Online kurset ‘På sporet’ giver dig øvelse i at finde og bruge arkivalier fra Viborg Landsting. Måske er du studerende, men modulet kan også bruges af andre med interesse for Viborg Landstings retssager 1739-1805.

Kurset er en overbygning på kurset ”Kend arkivalierne”, og det vil være en fordel, hvis du har gennemgået dette kursus først.

I modsætning til ”Kend arkivalierne” skal du her selv finde de helt konkrete dokumenter og oplysninger frem. Undervejs opdager du, hvordan arkivalierne kan blive til kilder til besvarelse af din problemstilling.

Start Kurset – På sporet