Spring til indhold

Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Storstrøms Amt: Kontrakter til og spørgeskemaer vedr. anskaffelsen af udenlandsk arbejdskraft til sukkerroearbejdet 1927-1929

Der var ikke mangel på dansk arbejdskraft i slutningen af 1920'erne. Tværtimod blev der fra statens side iværksat såkaldte nødhjælpsarbejder for at bekæmpe arbejdsløsheden. Alligevel mente landbrugets arbejdsgivere på Lolland, at det var svært at undvære de polske arbejdere.

I juli 1927 gik Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Maribo Amt (senere Storstrøms Amt) i gang med at indsamle oplysninger om, hvor tilfredse organisationens medlemmer var med de danske arbejdere. Nogle arbejdsgivere udfyldte også skemaet for de polske arbejdere, så der kunne sammenlignes. Resultaterne af dette indsamlingsarbejde finder man i arkivserien fra opslag 22.

Den lidt rodede arkivserie indeholder desuden f.eks. “Arbejdskontrakt for polske vandrearbejdere i Danmark” 1924 og 1925, som bestemte reglerne for de polske arbejdere, og (fra opslag 37) Overenskomst om løn- og arbejdsforhold, indgået 1927 mellem Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug og Landarbejderforeningen. Sidstnævnte bestemte vilkårene for de danske arbejdere.

Med hensyn til roearbejdet findes betingelserne i afsnit IIII, hvor det fremgår, at arbejderen bandt sig til et jordareal, som han skulle passe lige fra 1. lugning til optagning. Det ene fandt sted i foråret, det andet i efteråret. Havde man påtaget sig et arbejde i foråret, var man altså forpligtet til et andet arbejde i efteråret. Arkivserierne på Arkivalieronline “Klager over roearbejdere, der ikke optager de lugede roer, 1942” og “Klager over manglende arbejdskraft, 1941-1942” – handler ikke om udlændinge, men snarere om slipstrømmen efter den billige og flittige polske arbejdskraft.

+ Åben alle- Luk alle
  • Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Storstrøms Amt - læs om arkivskaberen her

    Foreningen blev oprettet i 1918. Frem til 1970 var foreningens navn Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Maribo Amt.

    Foreningens love, i den version, som blev vedtaget ved generalforsamlingerne 1921 og 1922 findes i arkivserien Kontrakter til og spørgeskemaer vedr. anskaffelsen af udenlandsk arbejdskraft til sukkerroearbejdet 1927-1929, opslag 53-59.

Se arkivalierne her