Spring til indhold

Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Storstrøms Amt: Statistik og spørgeskemaer vedr. sukkerroedyrkning 1923-1926

I 1923 spurgte Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug sine medlemmer, om det "ikke altid havde været skik og brug" at hugge roer, der var gået i stok, af ved tredje gangs lugning.

Som ét af svarene lød: Så længe det var polakker, der arbejdede med roehakningen, så var den slags vildskud blevet hugget af. Danske arbejdere derimod var ikke så villige. Spørgeskemaundersøgelsen skal givetvis ses som et redskab i lønkampen med Landarbejderforeningen, hvor det var vigtigt at få fastsat, hvad der hørte til en almindelig gang roehakning. De polske arbejderes dygtighed og flid hjalp næppe på de danske arbejderes stilling over for arbejdsgiverne.

Arkivserierne på Arkivalieronline “Klager over roearbejdere, der ikke optager de lugede roer, 1942” og “Klager over manglende arbejdskraft, 1941-1942” – handler heller ikke direkte om udlændinge, men snarere om slipstrømmen efter den billige og flittige polske arbejdskraft.

+ Åben alle- Luk alle
  • Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Storstrøms Amt - læs om arkivskaberen her

    Foreningen blev oprettet i 1918. Frem til 1970 var foreningens navn Arbejdsgiverforeningen for Land- og Skovbrug i Maribo Amt.

    Foreningens love, i den version, som blev vedtaget ved generalforsamlingerne 1921 og 1922 findes i arkivserien Kontrakter til og spørgeskemaer vedr. anskaffelsen af udenlandsk arbejdskraft til sukkerroearbejdet 1927-1929, opslag 53-59.

Se arkivalierne her