Spring til indhold

Brandforsikringsprotokol for Salling Nørre herred, 1800-1857

Brandforsikringsprotokollen indeholder oplysninger om antallet af bygninger på de enkelte forsikrede steder, og hvor meget de var værd. Her får man et første indblik i, hvad den enkelte familie stod med af bygningsmæssige ressourcer – og om bygningerne var noget værd.

Den protokol, du sidder med, er brandforsikringsprotokollen 1800-1857 for Nørre herred i Salling – altså et af de fire landherreder i Salling.

Protokollen er på hver side inddelt i otte spalter, hvor der findes forskellige oplysninger:

 • 1.-2. spalte: forsikringsnummer (skal ikke bruges i denne sammenhæng)
 • 3. spalte: byens/stedets navn og ejerens navn
 • 4.-5. spalte: henvisningsnummer til brandtaksationsprotokollen
 • 6. spalte: bygninger og datering af taksationsrevisioner (bemærk, at den første taksation ikke er dateret)
 • 7. spalte: ‘speciel’ forsikringssum (for de enkelte bygninger)
 • 8. spalte: ‘generel’ forsikringssum (sum for hele ejendommen)
+ Åben alle- Luk alle
 • Brandforsikringsprotokoller generelt

  I købstæderne blev brandforsikring påbudt i 1761, mens det for landdistrikterne skete med en forordning fra 1791, som blev revideret i 1800. Først herefter blev de lokale branddirektorater oprettet, og fra omtrent dette tidspunkt finder vi kildemateriale bevaret.

  Forsikringsprotokollerne indeholder en oversigt over de enkelte gårde/huse og de vigtigste oplysninger såsom ejer, antal bygninger og forsikringssummer. Desuden henviser forsikringsprotokollen til taksationsprotokollen, hvor selve vurderingen af de enkelte bygninger er skrevet ind.

Se arkivalierne her