Spring til indhold

Det danske Valgprojekt: Valgundersøgelsen 1971-2015

Rigsarkivet har data fra mange spørgeskemaundersøgelser (surveys), hvor et repræsentativt udsnit af den danske befolkning er blevet spurgt til deres holdning om flygtninge og indvandrere.

Til kildepakken er to af disse surveys udvalgt. Foruden Valgundersøgelsen også Værdiundersøgelsen.

Begge undersøgelser er gennemført flere gange i perioden 1971-2017, hvor nogle spørgsmål er blevet gentaget i efterfølgende runder. Det gør det muligt at følge udviklingen på området i perioden og besvare spørgsmål om – f.eks. – danskerne er blevet mere eller mindre kritiske over for indvandring i de seneste årtier.

Når du klikker på linket under “Se arkivalierne her”, kommer du frem til en side, hvor du kan downloade valgundersøgelsen.

Men læs først under “læs mere om arkivserien” om valgundersøgelsens spørgsmål om flygtninge og indvandrere, og om hvornår de enkelte spørgsmål er blevet stillet.

+ Åben alle- Luk alle
 • Valgundersøgelsen 1971-2015 - læs mere om arkivserien her

  Skemaerne herunder viser hvilke spørgsmål med relevans for udlændingetemaet, der findes i Valgundersøgelsen, samt i hvilke år/runder spørgsmålene er medtaget.

  Hvert spørgsmål er identificeret med et V-nr. (Variabel-nr.), så du kan finde det i datamaterialet. Linkene viser udklip med den specifikke variabel i kodebogen, som er et dokument (pdf), der beskriver samtlige variable i datasættet. Kodebogen får du sammen med data, når du downloader det.

  Vær opmærksom på, at spørgsmålene i skemaet kan være omformuleret af pladshensyn. Det er vigtigt, at du i din analyse anvender de egentlige spørgsmålsformuleringer i datamaterialet.

  Tilstrømning

   Spørgsmål 1994 1998 2001 2005 2007 2011 2015
  Hvor vil du placere dig selv: Langt færre flygtninge – Mange flere flygtninge? V340 V195 V204 V267 V309 V256 V259
  Hvor vil du placere [partierne]: Langt færre flygtninge – Mange flere flygtninge? V331-
  V339
  V185-V194 V196-V203 V260-V266 V301-V308 V248-V255 V250-V258
  Bør de facto flygtninge fortsat kunne få flygtningestatus i Danmark? V139
  Bør indvandreres ret til familiesammenføring begrænses? V153
  Skal vi tage imod færre flygtninge i Danmark? V154

  Hjemsendelse eller integration

  Spørgsmål 1998 2005 2007
  Skal flygtninge sendes hjem så hurtigt som muligt eller integreres i det danske samfund? V271
  Skal indvandrere udvises af landet, hvis de er arbejdsløse i længere tid? V223
  Skal indvandrere udvises af landet, hvis de begår en alvorlig forbrydelse? V224
  Skal indvandrere udvises af landet for lovovertrædelser, der kan give mere end bødestraf? V225
  Hvordan synes du det går med integrationen af indvandrere i dag? V178

  Kultur

  Spørgsmål 1979 1987 1988 1990 1994 1998 2001 2005 2007 2011 2015
  Udgør indvandring en trussel mod vores nationale egenart? V130 V261 V219 V277 V120 V122 V188 V224 V186 V180
  Udgør indvandring en alvorlig trussel mod den danske kultur? V181
  Skal gæstearbejderne indordne sig under den danske kultur og levemåde? V269
  Skal flygtninge indordne sig under den danske kultur og levemåde? V144 V275

  Partivalg og EU’s flygtningepolitik

  Spørgsmål 1994 1998 2001 2005 2007 2011 2015
  Hvilken regering er bedst til at sikre en fornuftig flygtninge-/indvandrerpolitik? V73 V61 V127 V128 V230 V231
  Er regeringens stramninger af flygtninge-/indvandrerpolitikken passende? V145 V117 V184 V220 V181
  Hvor stor betydning havde flygtninge-/indvandrerspørgsmålet, da du skulle vælge parti? V104 V28
  Hvor godt mener du, at regeringen har håndteret flygtninge- og indvandrerpolitikken? V85 V158 V190
  Stemte du på en dansker eller en indvandrer ved folketingsvalget? V23
  Hvilket parti er efter din mening bedst til at håndtere flygtningepolitikken? V99-V104
  Bør Danmark tilslutte sig, at der føres en fælles flygtningepolitik for EU? V157 V167 V239 V279

  Arbejdsmarked og økonomi

  Spørgsmål 1971 1981 1990 1994 1998 2001 2005 2007 2011 2015
  Bruger det offentlige for mange/for få penge på hjælp til flygtninge? V186 V227 V100 V101 V170 V205 V171 V169
  Bør flygtninge og indvandrere have samme ret til social bistand som danskere? V287 V129 V129 V195 V231 V191 V186
  Løser integrationen af indvandrere og flygtninge sig selv, når de får arbejde? V152 V220 V253
  Bør arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere, hvis der er for få jobs? V226 V256 V208
  Er du enig i, at udenlandsk arbejdskraft ikke skal have lov at trænge danskerne ud af arbejdspladserne? V217
  Skal fremmedarbejderne sendes hjem, hvis der ikke er arbejde til dem her i landet? V326
  Skal kontanthjælpen for indvandrere bevares som nu? V157
  Skal startydelse for flygtninge og indvandrere sættes ned til samme niveau som SU? V202

   

Se arkivalierne her