Spring til indhold

The European Values Survey, Denmark: Værdiundersøgelsen 1981-2017

Rigsarkivet har data fra mange spørgeskemaundersøgelser (surveys), hvor et repræsentativt udsnit af den danske befolkning er blevet spurgt til deres holdning om flygtninge og indvandrere.

Til kildepakken er to af disse surveys udvalgt. Foruden Værdiundersøgelsen også Valgundersøgelsen

Begge undersøgelser er gennemført flere gange i perioden 1971-2017, hvor nogle spørgsmål er blevet gentaget i efterfølgende runder. Det gør det muligt at følge udviklingen på området i perioden og besvare spørgsmål om – f.eks. – danskerne er blevet mere eller mindre kritiske over for indvandring i de seneste årtier.

Når du klikker på linket under “Se arkivalierne her”, kommer du frem til en side, hvor du kan downloade Værdiundersøgelsen.

Men læs først under “læs mere om arkivserien” om Værdiundersøgelsens spørgsmål om flygtninge og indvandrere, og om hvornår de enkelte spørgsmål er blevet stillet.

+ Åben alle- Luk alle
 • Værdiundersøgelsen 1981-2017 - læs mere om arkivserien her

  Skemaerne herunder viser hvilke spørgsmål med relevans for udlændingetemaet, der findes i værdiundersøgelsen, samt i hvilke år/runder spørgsmålene er medtaget.

  Hvert spørgsmål er identificeret med et V-nr. (Variabel-nr.), så du kan finde det i datamaterialet. Linkene viser udklip med den specifikke variabel i kodebogen, som er et dokument (pdf), der beskriver samtlige variable i datasættet. Kodebogen får du sammen med data, når du downloader det.

  Vær opmærksom på, at spørgsmålene i skemaet kan være omformuleret af pladshensyn. Det er vigtigt, at du i din analyse anvender de egentlige spørgsmålsformuleringer i datamaterialet.

  Generelt

  Spørgsmål 2008 2017 1981-2017
  (samlet)
  Hvordan påvirker indvandrere udviklingen i Danmark? V192 V202
  Bliver antallet af indvandrere en trussel mod samfundet i fremtiden? V274

  Tilstrømning

  Spørgsmål 1999 2008
  I hvor høj grad bør regeringen sætte grænser for hvor mange fra udviklingslandene, der må komme ind i landet? V328 V268
  Er der så mange indvandrere i Danmark, at du sommetider føler dig som en fremmed? V276
  Er der for mange indvandrere i Danmark? V277

  Personligt engagement

  Spørgsmål 1981 1990 1999 2008 2017 1981-2017
  (samlet)
  Ville du ikke synes om at have indvandrere/fremmedarbejdere som naboer?  V49 V116 V112 V55 V29 V36
  I hvor høj grad føler du, at indvandreres levevilkår i Danmark kommer dig ved? V344 V294 V227 V237
  Er du parat til at gøre noget for at forbedre forholdene for indvandrere? V349
  Motivation for at ville hjælpe indvandrere? (jf. V349) V358-V362

  Kultur og kriminalitet

  Spørgsmål 1999 2008 2017 1981-2017
  (samlet)
  Er samfundet  bedst tjent med, at indvandrere fastholder deres egne skikke og traditioner eller at de overtager de traditioner, der er i landet? V329 V275 V196 V206
  Gør indvandrere problemerne med kriminalitet værre? V272 V194 V204
  Bliver landets kultur undergravet af indvandrere? V271

  Arbejdsmarked og økonomi

  Spørgsmål 1990 1999 2008 2017 1981-2017
  (samlet)
  Bør arbejdsgiverne foretrække danskere frem for indvandrere, hvis der er for få jobs? V172 V153 V102 V88 V97
  Tager indvandrere jobs fra danskere? V270 V193 V203
  Belaster indvandrere velfærdsystemet? V273 V195 V205

   

Se arkivalierne her