Spring til indhold

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Krigsfangekontoret: Journalregister vedr. veteraner og invalider 1919-1921

Navneregister over veteraner og invalide med henvisning til journalnumre. Herfra kan man direkte gå til journalsager vedr. enkelte veteraner og invalide, og man kan gå til journalen.