Spring til indhold

Det midlertidige Ministerium for sønderjyske Anliggender – Retstidende for de sønderjyske landsdele: Journal

Fortegnelse over ind- og udgående skrivelser med anmærkninger om deres behandling i Retstidendes redaktion.

+ Åben alle- Luk alle
  • Journal - Læs mere om arkivserien her

    Journalnummer og dato.

Se arkivalierne her