Spring til indhold

Dødsanmeldelsesprotokol for Salling herreder, 1845-1856

En dødsanmeldelsesprotokol kan ofte bruges som indgang til skifteprotokollen – af dødsanmeldelsen vil det nemlig som regel fremgå, om der overhovedet blev afholdt skifte eller ej. Derfor kan man her se, om det kan betale sig at lede efter skfitet eller ej.

Den protokol, du sidder med, er dødsanmeldelsesprotokollen 1845-1856 for Salling herreder.

En dødsanmeldelsesprotokol er en liste over personer, der blev meldt døde til skiftemyndigheden. I perioden 1845-1856 findes dødsanmeldelserne for Sallings vedkommende i den sidste del af selve skifteprotokollen, lige før det alfabetiske navneregister, der er på protokollens sidste sider.

Mærkværdig rækkefølge?

Dødsanmeldelserne begynder på protokollens side 820, men rækkefølgen forekommer besynderlig. Først kommer året 1855, så 1854, 1853 og 1852. Dernæst kommer årene 1850-1851 – og til sidst de tidligste dødsanmeldelser i protokollen: 1845-1849. Hvorfor det?

Årsagen er det lavpraktiske forhold, at skriveren i 1845 fik afsat for lidt plads til dødsanmeldelser i forhold til, hvor meget skifterne fyldte. Pladsen rakte kun til 1849. I 1850 begyndte han på ny nogle sider længere fremme, men det rakte kun til 1851. Så fra 1852 tog skriveren et år ad gangen og fik på den måde udfyldt pladsen mellem skifter og dødsanmeldelser.

+ Åben alle- Luk alle
  • Om dødsanmeldelsesprotokoller generelt

    Dødsanmeldelserne er indført i protokollen efterhånden som herredsfogden modtog anmeldelse om dødsfald, altså kronologisk.

    Foruden datoen for dødsanmeldelsen er der normalt oplysning om den dødes navn, alder, stilling og familieforhold. Desuden fremgår det ofte af dødsanmeldelsesprotokollen, om der blev afholdt skifte efter den afdøde. I givet fald blev det noteret, hvornår skiftet blev afholdt. I modsat fald noterede skriveren, hvorfor der ikke blev afholdt skifte.

    Dødsanmeldelserne kan altså give svar på, om det kan betale sig at lede efter et skifte i selve skifteprotokollen.

Se arkivalierne her