Spring til indhold

Domprotokol for offentlige sager 1872-1878

Domprotokoller eller dombøger indeholder ikke bare domme, men også grundlaget for domsafsigelsen – dvs. en redegørelse for sagen og præmisserne.

Domprotokollen for offentlige sager 1872-1878 fra Odense byfoged indeholder domme fra Odense byfogeds område fra perioden 1872-1878. Dommene er indført i protokollen i kronologisk orden, og fra hver dom henvises til et sagsnummer bestående af et løbenummer og sagens begyndelsesår. Dette nummer kan så bruges til at søge videre i andre arkivalier efter sagens øvrige dokumenter.

For at finde den relevante dom i dombogen er man enten nødt til at kende dommens dato eller – som vi gør i opgaven om Jens Nielsen – gå ind via navneregisteret.

+ Åben alle- Luk alle
  • Generelt om domprotokoller

    Domprotokoller eller dombøger indeholder domme, der bliver afsagt i den jurisdiktion, som domprotokollen omfatter. Foruden selve dommene kan man også finde grundlaget for domsafsigelsen i domprotokollen – dvs. en redegørelse for sagen og præmisserne.

    Dommene bliver normalt indført kronologisk, men med henvisning til det sagsnummer, som dommen vedrører. Hvis sagerne endte med forlig eller af andre grunde ikke kom til doms, kan man ikke finde noget i domprotokollerne.

Se arkivalierne her