Spring til indhold

Forbryderen Jens Nielsen

Benyt kilder fra perioden 1862-1892: Opgavesæt om Jens Nielsen (1862-1892), der var den sidste dansker, som blev henrettet for forbrydelser begået i fredstid.

Arkivalierne om Jens Nielsen gør det muligt at følge ham fra hans fødsel i 1862 og frem til hans henrettelse i november 1892. Jens Nielsen blev født i Jyderup på Sjælland, men kom i løbet af sit korte liv vidt omkring – og i konflikt med mange mennesker.

Som ung var han på forskellige opdragelseshjem, og som voksen endte han sit liv i Horsens Statsfængsel, hvor han tre gange forsøgte at myrde fængselsbetjente. Han blev halshugget den 8. november 1892, blot 13 dage før sin 30 års-fødselsdag.

+ Åben alle- Luk alle
 • Læs mere om Jens Nielsen

  Fødsel og opvækst

  Jens Nielsen blev født den 21. november 1862 i Jyderup sogn på Midtsjælland af forældrene Niels Jensen og Karen Marie Hansdatter. Som barn kom han på Brokøb Fattiggård sammen med sin mor, men som 10-årig blev han sendt herfra til Flakkebjerg Ungdomshjem på grund af sin opførsel. Igennem sin opvækst opbyggede Jens Nielsen et voldsomt had til samfundet.

  Tyv, voldsmand og brandstifter

  Efter sin konfirmation kom Jens Nielsen ud at tjene, men han ragede snart uklar med sin husbonde og hævnede sig ved at skære halerne af køerne. Herefter stak han af til København, hvor han blev idømt sin første dom ved Kriminalretten. Efter at have afsonet to år for brandstiftelse påbegyndte han en rejse til Amerika, men afmønstrede allerede i Antwerpen. Her overfaldt han en arrestbetjent og blev tvunget til at rejse til London, hvor han satte ild til pakhusene i Victoriadokken, som brændte ned på en enkelt nat – med enorme materielle skader til følge.

  Livstidsdom og henrettelse

  I 1883 blev Jens Nielsen arresteret i Danmark efter flere brandstiftelser og i 1884 indsat i Horsens Tugthus med en livstidsdom. Jens Nielsen kunne ikke holde fængslet ud og begik flere mordforsøg på fængslets betjente. Han var drevet af tanken om at få hævn over samfundet ved i fuld offentlighed at lade sig henrette på skafottet. I 1892 overfaldt Jens Nielsen en fængselsbetjent med et afbrækket bordben med spidse søm i enden. Betjenten overlevede, men Jens Nielsen blev – som han havde håbet – idømt dødsstraf.

  Han blev halshugget den 8. november 1892.

Opgaver om Jens Nielsen

I opgaverne nedenfor kommer du igennem arkivalietyper som for eksempel politiprotokoller, domprotokoller, fangeprotokoller og stambøger.

+ Åben alle- Luk alle
 • Opgave A: Social baggrund

  Her skal du finde Jens Nielsens fødsel i kirkebogen og derefter identificere ham i folketællingen 1880.

  Jens Nielsen blev født den 21. november 1862 i Jyderup sogn af forældrene Niels Jensen og Karen Marie Hansdatter. Allerede i 1870erne blev Jens Nielsen indsat i Vridsløselille Straffeanstalt efter flere forseelser.

  Opgave 1

  Find Jens Nielsens fødsel i kirkebogen 1842-1868.

  • Hvad var faderens stillingsbetegnelse?
  • Hvor kom fadderne fra?
  • Hvor gammel var moderen?

  Vejledning: Læs om Jyderup sogns kirkebog

  Kilde: Vis Jyderup sogns kirkebog 1842-1868

  Opgave 2

  Ved folketællingen i 1880 sidder Jens Nielsen i Vridsløselille Statsfængsel, Herstedvester. Find ham i folketællingen.

  • Hvor gammel angives Jens at være?
  • Hvilken næringsvej angives han at have?

  Vejledning: Læs om folketællingen 1880 for Herstedvester

  Kilde: Vis folketællingen 1880 for Herstedvester

 • Opgave B: Barndom og ungdom

  Her skal du finde Jens Nielsen i arkivalierne fra en opdragelsesanstalt, du skal finde et brev om forholdene i hans barndomshjem, og du skal finde oplysninger om den tid, hvor hans far sad i fængsel.

  Opgave 3

  Find Jens Nielsen i stambog over elever på Flakkebjerg Ungdomshjem 1836-1907.

  • Hvornår blev Jens Nielsen optaget på hjemmet?
  • Hvilke oplysninger giver rubrikkerne “Udtrædelse” og “Anmærkninger” om hans liv?

  Vejledning: Læs om stambog fra Flakkebjerg Ungdomshjem

  Kilde: Vis stambog fra Flakkebjerg ungdomshjem 1836-1907

  Opgave 4

  Læs og undersøg, hvad korrespondancen i marts 1867 vedrørende Jens Nielsens forældre omhandler.

  BEMÆRK, at pakken med korrespondance 1840-1909 ikke er synderligt velordnet – hvad der gør det meget tidskrævende at finde noget i den. Det relevante brev, der er dateret “Holbek Amthuus, d. 11 Marts 1867″, fylder tre opslag (kuvert og 2 sider), som befinder sig mellem opslag 500 og opslag 600. Brevet indledes således: “Konen Karen Marie Hansen af Jyderup…”

  Vejledning: Læs om korrespondance fra Jyderup-Holmstrup kommune

  Kilde: Vis korrespondance fra Jyderup-Holmstrup kommune 1840-1909

  Opgave 5

  Find Jens Nielsens far, Niels Jensen, i protokol over mandsfanger 1861-1865 fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn. Brug navneregisteret til at finde ham i selve protokollen.

  • Hvornår blev Niels Jensen indsat og løsladt?
  • Hvad var han dømt for?
  • I hvilken periode var han undveget, og hvilken straf fik han for undvigelsen?
  • Hvordan så han ud?

  Vejledning: Læs om navneregister til protokol over mandsfanger

  Kilde: Vis navneregister til protokol over mandsfanger 1861-1865

 • Opgave C: Mødet med retsvæsenet

  Jens Nielsen nåede i løbet af sin karriere at være i karambolage med retsvæsenet i ind- og udland et utal af gange. Her skal du finde både en af de første gange, det skete, og den sidste – fatale – gang.

  Opgave 6

  Den 30. oktober 1877 blev den 14-årge Jens Nielsen ved retten i Odense idømt to gange tyve slag ris. Han skulle betale 30 kr. i erstatning og omkostningerne til salær.

  Find hans dom i domprotokollen 1872-1878.

  • Opregn forseelserne
  • Hvilke typer af forseelser var der typisk tale om?
  • Beskriv så nøje som muligt Jens’ tur fra Flakkebjerg til Odense ud fra fakta og formodninger

  Begynd med at finde henvisningerne til Jens Nielsens dom i navneregisteret til domprotokollen.

  Vejledning: Læs om navneregister til domprotokol

  Kilde: Vis navneregister til domprotokol 1872-1878

  Brug derefter henvisningen fra navneregisteret til at finde dommen i selve domprotokollen.

  Vejledning: Læs om domprotokol for offentlige sager

  Kilde: Vis domprotokol 1872-1878

  Opgave 7

  Jens Nielsen blev i 1884 indsat i Horsens Tugthus, i hvis fangeprotokol vi kan genfinde ham.

  For at finde frem til siden om Jens Nielsen i fangeprotokollen, er det nødvendigt at foretage et opslag i det alfabetiske efternavnsregister for perioden 1875-1926. Det har vi gjort for dig, og her i navneregisteret står følgende oplysninger om Jens Nielsen: “Dom No.: 2702/1127″ og “Fange No.: 45″

  Brug disse oplysninger til at finde Jens Nielsen i protokollen over fællesfanger ved Horsens Statsfængsel 1881-1885. Bemærk, at det ikke er sikkert, at du har brug for alle tallene ovenfor. Det vil ofte være sådan, at det ikke er umiddelbart gennemskueligt, hvilken henvisning man skal bruge fra et register – så man må notere sig dem alle og så prøve sig frem!

  Når du har fundet Jens Nielsen i fangeprotokollen, skal du besvare disse spørgsmål:

  • Fortæl ud fra skemaets generelle opbygning, hvad denne fangeprotokol kan fortælle om fangernes ophold i fængslet
  • Fra hvilken dato blev Jens Nielsen fremadrettet bevogtet i enkeltmandscelle?
  • Hvilken straf blev han pålagt efter at have repareret sine underbenklæder i arbejdstiden den 2. februar 1888?
  • Hvornår på dagen blev Jens Nielsen henrettet?

  Vejledning: Læs om protokol over fællesfanger ved Horsens Statsfængsel

  Kilde: Vis protokol over fællesfanger ved Horsens Statsfængsel 1881-1885

  Opgave 8

  Under sit fængselsophold begik Jens Nielsen også kriminalitet.

  Find datoerne 11. maj, 3. juni og 25. juni 1892 i politiprotokollen 1892 fra Horsens Byfoged.

  • Hvad havde Jens gjort?

  Vejledning: Læs om politiprotokol fra Horsens Byfoged

  Kilde: Vis politiprotokol fra Horsens Byfoged 1892