Spring til indhold

Protokol over mandsfanger 1861-1865

Protokol over mandsfanger 1861-1865 fra Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset på Christianshavn er en registrering af samtlige mandlige fanger i forbedringshuset.

I Tugt-, rasp- og forbedringshusets protokol over mandsfanger findes der oplysninger om den enkelte fanges alder, fødested, civilstand, signalement, levnedsløb, tidligere domme, samt ikke mindst den aktuelle dom og forhold vedrørende afsoningen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Generelt om fangeprotokoller

    Fængsler, tugthuse og arresthuse havde behov for at føre lister over de ansatte, dels for at holde styr på afsoningen af dommene, dels for at have oplysninger om fangernes baggrund og udseende til brug i dagligdagen eller hvis den indsatte stak af og skulle efterlyses.

    Derfor indeholder fangeprotokollerne som oftest mange personlige oplysninger om den indsatte samt oplysninger om den aktuelle dom og begivenheder i løbet af afsoningen.

    Samtidig fungerer fangeprotokollerne ofte som indgang til – via fangenummeret – eventuelle fangesager: dokumenter vedrørende den enkelte fange.

Se arkivalierne her