Spring til indhold

Informationssøgning

Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet

I opgavesættet ”Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet” kan du undersøge opbygningen af fattigforsorgen i slutningen af 1700-tallet og 100 år senere, i slutningen af 1800-tallet. Samtidig kan arkivalierne anvendes til at undersøge enkeltpersoners indtægt, sociale position og livsløb i det hele taget.