Spring til indhold

Historie

Beskyttet: Kladde Danskernes moralske kompas 1981-2017

Eleverne lærer at analysere surveydata og at fortolke statistiske figurer, samtidig med at de får indblik i den almindelige danskers holdning til en række moralske spørgsmål om alt fra abort til skattesnyd i perioden 1981-2017

Øvelser i historiebrug – Hverveplakater fra 2. verdenskrig

Med et kildemateriale bestående af ni hverveplakater fra besættelsestiden får eleverne mulighed for at arbejde med både billedanalyse og historiebrug. Hverveplakaterne giver samtidig et indblik i hvervningen af danske mænd til tysk krigstjeneste.

Dansk-tyske forhold i Tønder (grundskole)

Eleverne lærer at analysere surveydata og at fortolke statistiske tabeller/figurer, samtidig med at de får indblik i Genforeningen og forholdet mellem det tyske mindretal og danske flertal i Tønder i 1958.

Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet

I opgavesættet ”Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet” kan du undersøge opbygningen af fattigforsorgen i slutningen af 1700-tallet og 100 år senere, i slutningen af 1800-tallet. Samtidig kan arkivalierne anvendes til at undersøge enkeltpersoners indtægt, sociale position og livsløb i det hele taget.