Spring til indhold

Historie

Dansk-tyske forhold i Tønder (grundskole)

Eleverne lærer at analysere surveydata og at fortolke statistiske tabeller/figurer, samtidig med at de får indblik i Genforeningen og forholdet mellem det tyske mindretal og danske flertal i Tønder i 1958.

Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet

I opgavesættet ”Fattigvæsenet i 1700- og 1800-tallet” kan du undersøge opbygningen af fattigforsorgen i slutningen af 1700-tallet og 100 år senere, i slutningen af 1800-tallet. Samtidig kan arkivalierne anvendes til at undersøge enkeltpersoners indtægt, sociale position og livsløb i det hele taget.

Kildepakken om sundhed og sygdom

I slutningen af 1700-tallet begyndte myndighederne at interessere sig for befolkningens sundhedstilstand. Tanken om at folk selv havde indflydelse på sin egen sundhed og burde gøre noget for at holde sig sund vandt indpas.