Spring til indhold

Køn og alder

I denne øvelse skal du lave en overordnet profil af de 500 anbragte fra Den Kellerske Åndssvageanstalt, som i perioden 1930-1943 blev steriliseret eller kastreret.

I denne øvelse skal du med udgangspunkt i filen med grunddata analysere dig frem til en overordnet profil af de 500 anbragte fra Den Kellerske Åndssvageanstalt, som i perioden 1930-1943 blev steriliseret eller kastreret.

Du skal danne dig et overblik over:

 • hvilket køn de havde
 • hvor gamle de var
 • hvilken lovgivning de blev steriliseret/kastreret efter

Bemærk, at spørgsmålene ofte handler om, om du synes, at tallene viser en forskel på to grupper eller en udvikling over tid. Det gør tal ikke altid, og derfor kan det være helt i orden at argumentere for, at du synes, at forskellene er for små eller for usikre til, at de kan tillægges betydning.

+ Åben alle- Luk alle
 • Overblik over data

  For at kunne arbejde med en datafil er det nødvendigt, at du først danner dig et overblik over, hvilke data du har med at gøre.

  Spørgsmål

  1. Hvor kommer data fra? Se eventuelt afsnittet ”Kildehenvisning
  2. Hvilke oplysninger indeholder grunddata-filen om de enkelte anbragte (bemærk, at datafilen indeholder to forskellige regneark)?
  3. Mangler der oplysninger om nogle af personerne? Hvis ja, overvej da hvad forklaringen på dette kan være.
 • De steriliseredes køn og alder

  I denne opgave skal du undersøge de steriliseredes køns- og aldersfordeling for at give en overordnet karakteristik af gruppen.

  Spørgsmål

  1. Opstil en tabel, der viser, hvor mange mænd og kvinder, der var blandt de 500 – og hvordan fordelingen var i procent.
   TIP: Brug en pivottabel til at foretage optællingen.
  2. Beregn de anbragtes alder ved sterilisationen i en ny kolonne i filen.
   TIP: skriv en formel og kopier den til hele kolonnen.
  3. Beregn den samlede gennemsnitsalder og derefter gennemsnitsalderen for henholdsvis mænd og kvinder. TIP: Brug en pivottabel til at beregne gennemsnitsalderen. Er der stor forskel på de to køns gennemsnitsalder ved sterilisation? Hvis ja, overvej da, hvad forklaringen kan være.
  4. Opstil en tabel for hvert af de to køn, der viser
   (a) gennemsnitsalderen for de opererede for hvert enkelt år (1930-1943) og
   (b) antallet, der blev opereret hvert enkelt år. Sker der en udvikling over tid? Hvis ja, overvej da, hvad forklaringen kan være.
 • Lovgivningen og de steriliserede

  De 500 anbragte blev enten steriliseret eller kastreret med udgangspunkt i tre forskellige love: 1929-loven, 1934-loven eller 1935-loven. Lovene omhandlede dels forskellige persongrupper (”psykisk normale” og ”åndssvage”) dels forskellige former for indgreb (sterilisation eller kastration), og de kan groft karakteriseres således:

  • 1929-loven: Loven gav mulighed for at sterilisere ”åndssvage” personer, hvis de gav samtykke til operationen.
  • 1934-loven: Loven gav mulighed for at sterilisere ”åndssvage” uden deres eget samtykke (tvangssterilisation).
  • 1935-loven: Loven gav mulighed for frivillig sterilisation/kastration af ”psykisk normale” personer samt frivillig kastration af ”åndssvage”.

  Spørgsmål

  1. Opstil en kønsopdelt tabel, der viser, hvor mange af de 500 der blev steriliseret/kastreret efter de tre forskellige love. Diskutér, hvad der kan være forklaringen på kønsfordelingen ved de enkelte love.
  2. Kan man ud fra oplysningerne om de 500 første steriliserede/kastrerede konkludere noget om lovgivningen, som efterfølgende blev brugt på de resterende ca. 1000 anbragte fra Den Kellerske Åndssvageanstalt, der blev opereret?