Spring til indhold

Statistiske oevelser

Med de statistiske øvelser lærer eleverne på forskellige måder, at arbejde med og analysere tabeller og at lave deres egne tabeller på baggrund af på baggrund af forskellige datasæt.

Med øvelserne i statistik bliver eleverne dels trænet i at læse tabeller og have et kritisk blik på de informationer, der kan udledes heraf, dels kan de selv lave deres egne tabeller.

Alle øvelser i statistik