Spring til indhold

Statistiske øvelser

Med de statistiske øvelser lærer eleverne ved hjælp af tabeller og arbejdsspørgsmål at analysere og vurdere tabeller og at lave deres egne tabeller.

Med øvelserne i statistik bliver eleverne dels trænet i at læse tabeller og have et kritisk blik på de informationer, der kan udledes heraf, dels kan de selv lave deres egne tabeller.

Alle øvelser i statistik