Spring til indhold

Holdningsundersøgelse

Beskyttet: Kladde Danskernes moralske kompas 1981-2017

Eleverne lærer at analysere surveydata og at fortolke statistiske figurer, samtidig med at de får indblik i den almindelige danskers holdning til en række moralske spørgsmål om alt fra abort til skattesnyd i perioden 1981-2017

Dansk-tyske forhold i Tønder (grundskole)

Eleverne lærer at analysere surveydata og at fortolke statistiske tabeller/figurer, samtidig med at de får indblik i Genforeningen og forholdet mellem det tyske mindretal og danske flertal i Tønder i 1958.

Dansk-tyske forhold i Tønder (ungdomsuddannelser)

I denne øvelse lærer eleverne at analysere surveydata og at lave deres egne tabeller. Efterfølgende kan tabellerne bruges til at besvare en selvvalgt problemstilling, der med fordel kan perspektiveres til Genforeningen.