Spring til indhold

Danskernes moralske kompas 1981-2017

Eleverne lærer at analysere surveydata og at fortolke statistiske figurer, samtidig med at de får indblik i den almindelige danskers holdning til en række moralske spørgsmål om alt fra abort til skattesnyd i perioden 1981-2017.

Hvad er moralsk rigtigt og forkert, godt eller dårligt?

Det er nogle af livets store spørgsmål, som du her har mulighed for at arbejde med.

I Den Danske Værdiundersøgelse har et repræsentativt udsnit af befolkningen siden 1981 blandt andet skulle tage stilling til en række moralske spørgsmål. Spørgsmål om hvorvidt det f. eks. er i orden at snyde i skat, at blive skilt, at være homoseksuel eller at ryge hash.

Med Værdiundersøgelsen 1981-2017 kan du derfor bliver klogere på, om danskernes holdning til disse emner har ændret sig over de knap 40 år, og om ens køn, alder eller uddannelse har betydning for ens holdning.

Tabellen herunder giver dig et overblik over de 36 figurer, du kan vælge mellem at arbejde med her på siden. Der er 9 forskellige emner, som respondenterne har skulle tage stilling til:

 • Abort
 • Homoseksualitet
 • Skilsmisse
 • Aktiv dødshjælp
 • Prostitution
 • Skattesnyd
 • Socialt bedrageri
 • Hash

Vi har udvalgt 4 baggrundsvariable, som fortæller noget om respondenten (alder, køn, uddannelse og hvornår de blev spurgt).

De 36 figurer nedenfor krydser de 9 emner med de 4 baggrundsvariable, så du kan analysere på det.

Hvis du for eksempel vil undersøge, om der er forskel på mænd og kvinders syn på prostitution, skal du bruge figur 3.6.

Årstal

Alder

Køn

Uddannelse

Abort Figur 1.1 Figur 2.1 Figur 3.1 Figur 4.1
Homoseksualitet Figur 1.2 Figur 2.2 Figur 3.2 Figur 4.2
Skilsmisse Figur 1.3 Figur 2.3 Figur 3.3 Figur 4.3
Selvmord Figur 1.4 Figur 2.4 Figur 3.4 Figur 4.4
Aktiv dødshjælp Figur 1.5 Figur 2.5 Figur 3.5 Figur 4.5
Prostitution Figur 1.6 Figur 2.6 Figur 3.6 Figur 4.6
Skattesnyd Figur 1.7 Figur 2.7 Figur 3.7 Figur 4.7
Social bedrageri Figur 1.8 Figur 2.8 Figur 3.8 Figur 4.8
Hash Figur 1.9 Figur 2.9 Figur 3.9 Figur 4.9

Udvælg, aflæs og fortolk figurerne

Du kan arbejde med figurerne fra Værdiundersøgelsen på denne måde:

 1. Udvælg 3-5 figurer, som du synes, ser interessante ud.
  Du kan evt. vælge at fokusere på et bestemt emne (f.eks abort) eller på en bestemt baggrundsvariabel (f.eks. alder)
 2. Aflæs de figurer, du har valgt.
  Husk at være opmærksom på, om der er statistisk afhængighed (P-værdien)
 3. Fortolk figurerne enkeltvis og samlet.
  Hvad fortæller de om (udviklingen i) danskernes moral i perioden 1981-2017?

.

.

 Årstal

Har danskernes moral ændret sig?

I figurerne herunder kan du se, hvordan danskernes holdning til de ni forskellige emner har udviklet sig i perioden 1981-2017.

+ Åben alle- Luk alle
 • Figur 1.1: Abort

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du abort er acceptabelt? (V172) & Rundens årstal (V3)
  Note: Spørgsmålet blev ikke stillet i 1990
  Antal respondenter: 6995

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.2: Homoseksualitet
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du homoseksualitet er acceptabelt? (V171) & Rundens årstal (V3)
  Antal respondenter: 7940

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.3: Skilsmisse
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du skilsmisse er acceptabelt? (V173) & Rundens årstal (V3)
  Antal respondenter: 8013

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.4: Selvmord
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du selvmord er acceptabelt? (V175) & Rundens årstal (V3)
  Antal respondenter: 7826

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.5: Aktiv dødshjælp
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du aktiv dødshjælp er acceptabelt? (V174) & Rundens årstal (V3)
  Antal respondenter: 7867

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.6: Prostitution
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du prostitution er acceptabelt? (V178) & Rundens årstal (V3)
  Note: Spørgsmålet blev ikke stillet i 1999
  Antal respondenter: 6976

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.7: Skattesnyd
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at snyde i skat, hvis man kan? (V168) & Rundens årstal (V3)
  Antal respondenter: 8070

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.8: Social bedrageri
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på? (V167) & Rundens årstal (V3)
  Antal respondenter: 8063

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 1.9: Hash
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at bruge marihuana eller hash som rusmiddel? (V169) & Rundens årstal (V3)
  Antal respondenter: 8037

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

Tilbage til oversigt

.

   Alder

Er der forskel på unge og gamles moral?

I figurerne herunder kan du se, om respondenternes alder har betydning for deres holdning til de ni emner.

+ Åben alle- Luk alle
 • Figur 2.1: Abort

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du abort er acceptabelt? (V172) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 6995

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.2: Homoseksualitet
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du homoseksualitet er acceptabelt? (V171) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 7939

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.3: Skilsmisse
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du skilsmisse er acceptabelt? (V173) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 8008

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.4: Selvmord
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du selvmord er acceptabelt? (V175) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 7825

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.5: Aktiv dødshjælp
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du aktiv dødshjælp er acceptabelt? (V174) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 7865

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.6: Prostitution
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du prostitution er acceptabelt? (V178) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 6978

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.7: Skattesnyd
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at snyde i skat, hvis man kan? (V168) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 8072

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.8: Social bedrageri
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på? (V167) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 8060

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 2.9: Hash
  Chart by Visualizer
  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at bruge marihuana eller hash som rusmiddel? (V169) & Alder i 9-års intervaller (V329)
  Antal respondenter: 8038

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

Tilbage til oversigt

.

   Køn

Er mænd og kvinders moral forskellig?

I figurerne herunder kan du se, om mænd og kvinders holdning til de ni emner er forskellig.

+ Åben alle- Luk alle
 • Figur 3.1: Abort

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du abort er acceptabelt? (V172) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 6988

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.2: Homoseksualitet

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du homoseksualitet er acceptabelt? (V171) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 7938

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.3: Skilsmisse

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du skilsmisse er acceptabelt? (V173) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 8012

  P-værdi: 0,020 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.4: Selvmord

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du selvmord er acceptabelt? (V175) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 7823

  P-værdi: 0,190 (Der er IKKE statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.5: Aktiv dødshjælp

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du aktiv dødshjælp er acceptabelt? (V174) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 7865

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.6: Prostitution

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du prostitution er acceptabelt? (V178) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 6974

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.7: Skattesnyd

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at snyde i skat, hvis man kan? (V168) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 8069

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.8: Social bedrageri

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på? (V167) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 8059

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 3.9: Hash

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at bruge marihuana eller hash som rusmiddel? (V169) & Er du en mand eller en kvinde? (V243)
  Antal respondenter: 8037

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

Tilbage til oversigt

.

   Uddannelse

Betyder det noget for ens moral, om man har en lang eller kort uddannelse?

I figurerne herunder kan du se, om der er forskel på holdningerne hos folk med hhv. en kort og en lang uddannelse.

+ Åben alle- Luk alle
 • Figur 4.1: Abort

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du abort er acceptabelt? (V172) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 5730

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.2: Homoseksualitet

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du homoseksualitet er acceptabelt? (V171) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 6682

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.3: Skilsmisse

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du skilsmisse er acceptabelt? (V173) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 6754

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.4: Selvmord

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du selvmord er acceptabelt? (V175) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 6577

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.5: Aktiv dødshjælp

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du aktiv dødshjælp er acceptabelt? (V174) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 6624

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.6: Prostitution

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du prostitution er acceptabelt? (V178) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 5719

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.7: Skattesnyd

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at snyde i skat, hvis man kan? (V168) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 6795

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.8: Social bedrageri

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at modtage sociale ydelser, man ikke har krav på? (V167) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 6788

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

 • Figur 4.9: Hash

  Chart by Visualizer

  Spørgsmålsformulering: I hvilken grad synes du det er acceptabelt at bruge marihuana eller hash som rusmiddel? (V169) & Uddannelse i fem grupperinger (V335)
  Antal respondenter: 6767

  P-værdi: 0,000 (Der er statistisk afhængighed ml. de to variable)

Tilbage til oversigt