Spring til indhold

Protokol over fællesfanger, Horsens Statsfængsel 1881-1885

En fangeprotokol indeholder oplysninger om de indsatte i et af landets fængsler – oplysninger, der kan fortælle om fangens sociale baggrund, grunden til fængselsopholdet og opførsel i fængslet.

Horsens Statsfængsels protokol over fællesfanger 1881-1885 er en registrering af en del af fængslets fanger, nemlig ”fællesfangerne”. Det var de fanger, der var nået til trin 2 i fængslets interne progressionssystem, og som derfor tilbragte hvile- og sovetider i isolation, men arbejdede i fællesskab om dagen. ”Cellefangerne”, som var på trin 1, var de nyindsatte, som i tråd med datidens idéer blev holdt i total isolation fra de andre fanger de første 4-12 måneder af opholdet.

Fangeprotokollen indeholder oplysninger om den enkelte fanges alder, fødested, civilstand, levnedsløb, tidligere domme, samt ikke mindst den aktuelle dom og forhold vedrørende afsoningen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Om fangeprotokoller generelt

    Fængsler, tugthuse og arresthuse havde behov for at føre lister over de indsatte, dels for at holde styr på afsoningen af dommene, dels for at have oplysninger om fangernes baggrund og udseende til brug i dagligdagen – eller hvis den indsatte stak af og skulle efterlyses.

    Derfor indeholder fangeprotokollerne som oftest mange personlige oplysninger om den indsatte samt oplysninger om den aktuelle dom og begivenheder i løbet af afsoningen.

Se arkivalierne her