Spring til indhold

Politiprotokol, Horsens Byfoged 1892-1893

Politiprotokollerne indeholder referater af retshandlingerne ved politiretten. Her kommer vi helt tæt på de mennesker, der blev stillet for retten – og får deres egne forklaringer på, hvad der var foregået.

I politiprotokollen for Horsens byfoged er retshandlingerne indført kronologisk. Indførsler vedrørende en bestemt sag kan altså være at finde vidt forskellige steder i protokollen, hvis sagen – hvad der var og er ganske normalt – blev ført af flere omgange over forskellige dage.

Forhørsregisteret kan da tjene som søgemiddel til politiprotokollen. Forhørsregisteret 1892 (-1894) til politiprotollen for Horsens byfoged er således ordnet efter datoen for det første forhør i sagen, og derunder findes datoerne for de enkelte efterfølgende forhør er noteret. Du skal imidlertid ikke bruge forhørsregistret til at finde rundt i denne protokol, da vi allerede har fundet datoerne til dig.

+ Åben alle- Luk alle
  • Om politiprotokoller generelt

    Politiprotokollen indeholder oplysninger om retshandlinger i henholdsvis offentlige (anlagt af det offentlige) og private (anlagt af private) sager af de typer, der blev behandlet ved politiretten. Det drejede sig primært om forholdsvis simple politisager vedrørende for eksempel løsgængeri og tiggeri, faderskabssager og mindre voldssager.

    Man kan også i politiprotokollerne finde forundersøgelser – især forhør – i sager, der siden bliver anlagt som regulær justitssag og dermed videreført i justitsprotokollerne i stedet.

Se arkivalierne her