Spring til indhold

Korrespondance fra Jyderup-Holmstrup kommune 1840-1909

Denne pakke består af korrespondance mellem kommunen og dens borgere eller andre myndigheder.

…er det officielle navn på pakken, men desværre er der ikke megen kronologisk orden over den. Man skal med andre ord bruge noget tid på at lede i pakken – og ikke give op, fordi man er nået til 1869 uden at have fundet et brev fra 1867.

Pakken er antagelig opstået ved, at nogen på et tidspunkt har samlet en række mere eller mindre velordnede korrespondancebunker og lagt dem sammen. Uden at de nødvendigvis oprindeligt hørte sammen i nogen emnemæssig forstand – ud over at der var tale om korrespondance mellem Jyderup-Holmstrup kommune og borgerne eller andre myndigheder, og uden nogen videre indre orden.

At en pakke ikke er velordnet er imidlertid langtfra ensbetydende med, som at den ikke indeholder materiale af historisk interesse. I dette tilfælde får vi indsigt i vilkårene i Jens Nielsens barndomshjem gennem et dokument i pakken.

+ Åben alle- Luk alle
  • Generelt om korrespondance

    Størstedelen af en myndigheds efterladte arkivdannelse består af korrespondance med borgere og andre myndigheder.

    Hos større myndigheder er korrespondancearkiverne gerne relativt velordnede ud fra velkendte systemer, idet det ellers ville være umuligt for embedsmændene at finde rundt i mængderne af papir.

    Hos mindre myndigheder med overskuelige mængder af sager har behovet for orden været mindre. Dette afspejler sig ofte i de efterladte arkivalier, der kan være ordnet efter hjemmestrikkede systemer – eller helt uden system.

Se arkivalierne her