Spring til indhold

Folketællingen 1870 for Selde sogn

En folketælling giver et øjebliksbillede af befolkningen på en bestemt lokalitet på et bestemt tidspunkt. Her kan du finde ud af, hvor en person boede og sammen med hvem.

For nogle sogne findes folketællingen 1870 i afskrevet form på nettet i Dansk Demografisk Database – det gælder dog ikke Selde sogn. Den kan derfor kun ses i original-scanningen på Rigsarkivets hjemmeside.

+ Åben alle- Luk alle
  • Om folketællinger generelt

    En folketælling er et øjebliksbillede af landets befolkning på en given dag. På denne dag blev hver enkelt husstand optalt og hvert enkelt medlem af husstanden beskrevet med – som minimum – navn, køn, alder, civilstatus, stilling i familien og erhverv. Fra 1845 og fremefter var endnu en fast oplysning personens fødested.

    Den første folketælling fandt sted i 1787 efterfulgt af folketællinger i 1801 og 1834. Fra 1840 og fremefter blev der foretaget folketællinger med 5- eller 10-års intervaller frem til 1970. Det kan variere fra tælling til tælling, hvilke oplysninger man kan finde om de enkelte personer – generelt er der flere oplysninger, jo nyere folketællingen er.

Se arkivalierne her