Spring til indhold

Generalauditøren – Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armés F. Bilag til korpsauditoriets journaler 1864

Ikke kun danske soldater blev krigstrætte. Et læg om fjendtlige desertører beskriver et særligt hjørne af krigen.

Korpsauditoriatets F. bilag til journaler udgør i virkeligheden to arkivæsker. Her er dog kun scannet et enkelt læg: Rapporter over fjendtlige desertører

Arkivserien er skabt af Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé.

+ Åben alle- Luk alle
  • Generalauditøren, Auditøren ved Overkommandoen over den aktive Armé – læs om arkivskaberen her

    Generalauditøren var siden 1658 den øverste chef for hærens eget retsvæsen. Under ham fandtes en række auditører ved hærens forskellige enheder, bl.a. Auditøren ved Overkommandoen over Den aktive Armé. Auditørernes opgave var at foranstalte undersøgelser og rejse anklager med henblik på militære straffesager.

Se arkivalierne her