Spring til indhold

Generalløjtnant Christian Albert Frederich Thomsens Korrespondance fra felttoget 1864

Det københavnske borgerskab fulgte krigens gang på afstand og med store forhåbninger til den danske soldat. Fru generalløjtnant Thora Thomsens breve til manden giver blandt andet et nuanceret billede af København i 1864.

Korrespondancen, som er i et kærligt og personligt sprog, omfatter både hr. og fru Thomsens breve og skildrer også afsavnene, når den ene ægtefælle er i krig.

Arkivskaberen er Generalløjtnant Christian Albert Frederich Thomsen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Korrespondance fra felttoget 1864 – læs mere om arkivserien her

    Brevene omfatter C.A.F. Thomsens breve til hustruen, Thora, såvel som hendes breve til ham. De er ordnet således, at C.A.F. Thomsens breve kommer først (nogenlunde kronologisk) – og dernæst (mere end halvdelen) Thora Thomsens breve til manden (i rækkefølgen maj-april-marts-februar).

    Der forekommer også breve til/fra andre familiemedlemmer og fælles venner.

  • C.A.F. Thomsen – læs om arkivskaberen her

    Generalløjtnant Christian Albert Frederich Thomsen (1827-1896), i 1864 først kaptajn og souschef ved 4. division, siden major og direktør for kommandoen i Krigsministeriet. Han deltog i Dannevirkes forsvar, i kampen ved Vejle og i operationer i Nørrejylland.

Se arkivalierne her