Spring til indhold

Generalløjtnant Johan Philip Andreas Wørishøffers Selvbiografi m.m.

Generalløjtnant Wørishøffer var en central skikkelse under Dybbøls belejring. 20 år senere skrev han sine erindringer.

Wørishøffer var da 80 år gammel. Et barnebarn afskrev i 1948 selvbiografien. Det er den version, der ligger indscannet her.

Arkivskaberen er generalløjtnant Johan Philip Andreas Wørishøffer

+ Åben alle- Luk alle
  • J.P.A. Wørishøffer – læs om arkivskaberen her

    Generalløjtnant Johan Philip Andreas Wørishøffer (1804-1892) var i 1864 oberst, senere generalmajor og kommandør for 3. brigade. Brigaden holdt under Dybbøls belejring stillingens venstre fløj.

Se arkivalierne her