Spring til indhold

Generalmajor Paul Ulrich Scharffenbergs Korrespondance under krigen med kaptajn Redsted

Under kampene ved Dybbøl indledte den danske 8. brigade et modangreb. Ikke mindst dette modangreb handler denne arkivserie om.

Det meste af korrespondancen mellem chefen for 8. brigade, generalmajor Paul Ulrich Scharffenberg, og tre af hans officerer er skrevet ca. 20 år efter krigens afslutning.

Arkivskaberen er Paul Ulrich Scharffenberg.

+ Åben alle- Luk alle
  • Korrespondance under krigen med kaptajn Redsted – læs mere om arkivserien her

    Størsteparten af brevene i arkivserien omhandler 8. brigades indsats i forbindelse med slaget ved Dybbøl den 18. april. Der findes et enkelt brev fra Scharffenberg selv, ellers er brevskriverne – ud over Redsted – Wilhelm Dinesen og Harald Holbøll. Alle tre var officerer i 8. infanteribrigade.

    De fleste af brevene er skrevet ca. 20 år efter slaget, men der findes dog enkelte samtidige breve og beretninger.

  • Generalmajor Paul Ulrich Scharffenberg – læs om arkivskaberen her

    Generalmajor Poul Ulrik Scharffenberg (1810-1882) var i 1864 oberst og kommandør for 8. brigade. Brigaden udførte det berømte modangreb op imod Dybbøl Mølle under den preussiske storm på skanserne den 18. april. Dermed sikrede den tilbagetoget til Als for tropperne på højre fløj.

Se arkivalierne her