Spring til indhold

Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik: Oversigtsbog over arbejdsløn og naturalieforbrug, udenlandske arbejdere 1900-1901

I 1901 ansatte Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik 69 mandlige polske arbejdere og en formand til arbejdet på fabrikken. Med logi - og kost. Tre kvindelige polske arbejdere blev indforskrevet til at stå for madlavningen.

Arkivserien indeholder dels regnskaber, der viser arbejdets forskellige dele, og hvad der blev betalt for det. Dels regnskaber over indkøb af madvarer til arbejderne.

Til slut findes det samlede regnskab over udgifter, som evt. kan sammenlignes med det kalkulerede budget i Lønningsbog for arbejdere.

+ Åben alle- Luk alle
  • Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik - læs om arkivskaberen her

    Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik blev oprindelig oprettet i 1843 som et kulværk. I 1851 begyndte værket at udnytte det ler, der blev gravet op ved udgravning af kulskakterne, til at brænde mursten. Fra 1876 koncentrerede fabrikken sig om teglstensfabrikationen. Efterhånden begyndte man dernæst at udnytte den bornholmske forekomst af kaolin, således at fabrikken omkring 1900 producerede både ler- og porcelænsvarer

Se arkivalierne her