Spring til indhold

Hovedbog for Fredericia Fattigvæsen 1888-1898

Hovedbøgerne indeholder oversigter over fattigvæsenets udgifter og indtægter i forbindelse med den enkelte fattige – her kan fattigforsorgen altså virkelig kigges efter i sømmene.

Hovedbøgerne er i udgangspunktet regnskabsbøger. Her indføres indtægter og udgifter vedrørende den enkelte fattige, som har sin egen side i bogen. Det fremgår også, om den fattige senere har kunnet tilbagebetale ydelserne, ligesom man det også vil fremgå, hvis den fattige egentlig er hjemmehørende under et andet distrikt: så vil overførslerne af penge fra det andet distrikt stå som indtægt.

Hovedbøgerne indeholder i starten af hver bog et alfabetisk register over alle de personer, der i den relevante periode hørte under fattigforsorgen.

Se arkivalierne her