Spring til indhold

Hovedrulle for Viborg amt, 1822

Lægdsrullerne var militærets grundregistrering af værnepligtige borgere. I første halvdel af 1800-tallet stod en meget stor del af landets befolkning i lægdsrullerne, fordi alle drengebørn af bondestand blev indført her fra fødslen – og først slettet igen, når de døde eller ikke længere var værnepligtige.

Den protokol, du sidder med, er en hovedrulle fra 1822, der dækker Viborg amt. Hovedrullerne udarbejdedes omtrent hvert tredje år i denne periode og indeholdt lister over samtlige værnepligtige dette år. I de mellemliggende år lavede man tilgangsruller, der kun registrerede flytninger eller nyfødte. Hoved- og tilgangsruller kaldes under et for ‘lægdsruller’.

Mikkel Nielsen skal findes i Grønning lægd – lægd nummer 3 – hvor han har soldaternummeret H81/70. Lægdsnumrene står øverst på hver side, og ’H81’ er hans såkaldte ’gamle løbenummer’ (første kolonne), mens ’70’ er hans ’nye løbenummer’ (anden kolonne). I tredje kolonne står (øverst) faderens navn og (nederst) den værnepligtiges fornavn.

I forbindelse med Mikkel Nielsens indførsel i lægdsrullen er der anvendt en række forkortelser, som opløses her:

 • ”Sess” = sessionen
 • ”f. L. 2 – 50” = (ankommet) fra lægd nr. 2, løbenummer 50
 • ”UtS” = udygtig til soldat
 • ”t.t.” = tjenlig til
 • ”Kml” = kystmilitsen
+ Åben alle- Luk alle
 • Om lægdsruller 1789-1848 generelt

  Lægdsrullerne – listerne over de værnepligtige – er nogle af de mest konsekvent strukturerede kilder, de findes. Da der er tale om et meget detaljeret system, er det imidlertid forholdsvis kompliceret – og derfor berygtet blandt Rigsarkivets gæster.

  Overordnet set findes der både landruller (almindelige fodfolk) og søruller (for sødygtige værnepligtige, der kunne bruges i flåden). Disse ruller var hver især inddelt i hovedruller og tilgangsruller. Hovedrullerne for et bestemt amt indeholdt principielt alle værnepligtige, der opholdt sig i et af amtets sogne i dette år. Hovedrullerne blev lavet omtrent hvert tredje år, mens der i de mellemliggende år kun blev ført tilgangsruller, hvor de nyfødte eller nytilflyttede indførtes for hvert sogn (lægd).

  Lægdsrullerne blev udarbejdet med denne opdeling

  • udskrivningsdistrikt
  • amt
  • lægd (som regel sammenfaldende med sognene)

  Inden for hvert lægd blev de værnepligtige indført med både et gammelt nummer og et nyt nummer. Det gamle nummer var det nummer, som den værnepligtige fik tildelt i den tidligere hovedrulle eller i tilgangsrullen, hvis vedkommende var en tilflytter. Det nye nummer var det, som den værnepligtige tog med over til den næste rulle.

  Lægdsrullerne er ligesom mange andre militære arkivalier fyldt med forkortelser. Der findes en oversigt over almindeligt anvendte forkortelser på Rigsarkivets hjemmeside.

Se arkivalierne her