Spring til indhold

Jacob Thiel Wilhelm Ørvads Livserindringer

Jacob Ørvad fortæller om tilbagetrækningen fra Dannevirke tilfangetagelse ved Dybbøl, granatchok og om hvordan det er at starte sit liv op på ny efter voldsomme begivenheder

Erindringerne er nedskrevet i 1910, hvor Jacob T. W. Ørvad var 73 år gammel.

Arkivskaberen er Jacob Thiel Wilhelm Ørvad

+ Åben alle- Luk alle
  • Jacob T.W. Ørvad – læs om arkivskaberen her

    Jacob Thiel Wilhelm Ørvad var født i Horsens i 1838, men voksede op i Ringkøbing, hvor faderen blev ansat ved toldvæsenet. Jacob Ørvad gjorde i 1864 tjeneste ved 7. regiment.

Se arkivalierne her