Spring til indhold

Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, Afdeling A – Skadelige næringsbrug. F. ang. røg- og lugtgener 1863-1933

Protokollerne over skadelige næringsbrug indeholder en side for hver virksomhed. Her er der oplysninger om, hvem der drev virksomheden, samt adresse, bevillinger og evt. ko- og svinehold.

I en lov fra 12. januar 1858 blev de kommunale myndigheder opfordret til at udarbejde sundhedsvedtægter, der skulle administreres af lokale sundhedskommissioner. I København blev politidirektøren formand for Sundhedskommissionen, mens chefen for 3. Politiinspektorat (Sundhedspolitiet) blev sekretær for kommissionen.

De tidlige sundhedsvedtægter handler i stor udstrækning om sikring af vandforsyningen og vedligeholdelse af gader og veje. Men herudover indeholder de københavnske også detaljerede retningslinjer for kontrol med usunde boliger, næringsmidler og erhvervsvirksomheder, som kunne have skadelig indflydelse på den offentlige sundhed.

+ Åben alle- Luk alle
 • Skadelige næringsbrug - Læs mere om arkivserien her

  Som led i kontrollen med de skadelige næringsbrug anlagde Sundhedspolitiet hele seks rækker af protokoller, der blev forsynet med litra A-F. De dækker følgende erhvervsområder og perioder:

  A: Handel med klude og ben 1869-1935

  B: Kødudsalg 1866-1929

  C: Kostalde 1887-1924

  D: Slagtere 1866-1890

  E: Svinehold 1866-1927

  F: Virksomheder, der udvikler ubehagelig røg og lugt 1863-1933

  Til kildepakken er udvalgt to pakker fra arkivserien ”F: Virksomheder, der udvikler ubehagelig røg og luft” for perioderne 1863-1891 og 1921-1933.

  Der er et særskilt register til perioden 1863-1891, mens registeret til protokollen 1921-1933 er bagerst i protokollen.

  De seks sæt er opbygget på nøjagtig samme måde, og der skete ingen ændringer i strukturen i løbet af den lange funktionsperiode. Der blev afsat en side til hver virksomhed, og her registrerede man bl.a., hvem der drev firmaet samt adresse og datoer for bevillinger. Hvis der knyttede sig særlige betingelser til en bevilling, kunne det anføres i bemærkningsfeltet forneden.

  Alle protokoller om skadelige næringsbrug er forsynet med registre.

  Det er også værd at bide mærke i felterne vedrørende køer og svin. Endnu omkring 1900 havde København en betydelig bestand af svin og kreaturer; de levede bl.a. af affaldsprodukter fra den omfattende brændevinsfremstilling.

 • Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, afdeling A – Læs om arkivskaberen her

  Københavns Politi blev omorganiseret i 1863. Der blev herved oprettet tre inspektorater, som dækkede hhv. ordenshåndhævelse, efterforskning af forbrydelser og sundhedsvæsen. Hvert af disse inspektorater skabte deres eget arkiv, og for 3. inspektorat skelner man mellem afdeling A og B, idet alle arkivalier med relation til sundhedsvedtægten blev anbragt under afdeling A. Det er derfor let at få overblik over det københavnske politis materiale om kontrol med sundhedsvæsenet efter 1863.

  Den københavnske sundhedskommissions arkiv befinder sig på Københavns Stadsarkiv.

Se arkivalierne her