Spring til indhold

Københavns politi, 3. Politiinspektorat, Afdeling B – Sager vedr. indskrivning af offentlige fruentimmere 1867-1878

Sagerne om indskrivning af offentlige fruentimmere i København giver et detaljeret indblik i forholdene for de kvinder, som var tvunget til at leve af prostitution i perioden 1874-1906.

Den 10. april 1874 blev der gennemført en lov, som fastslog, at en kvinde, der to gange var blevet straffet for at ”søge erhverv ved utugt”, skulle indskrives som offentligt fruentimmer – dvs. tvinges til at leve af prostitution.

Dette betød, at hun hver uge skulle visiteres af en læge, som undersøgte, om hun havde pådraget sig syfilis og i givet fald sende hende til behandling på et hospital. Baggrunden for loven var nemlig et ønske om at begrænse udbredelsen af syfilis.

I 1877 blev loven fulgt op af et regulativ for politiets tilsyn med prostituerede i København. Herefter måtte et offentligt fruentimmer kun have lov til at bo for sig selv, hvis hun opførte sig upåklageligt, og den pågældende husejer gav sit samtykke. Ellers måtte kvinden tage til takke med at bo på et bordel.

Uanset bopæl måtte hun kun flytte med politiinspektørens tilladelse. Hun måtte heller ikke have en kæreste eller børn, der var fyldt fire år, boende hos sig. Desuden havde politiet adgang til hendes bolig dag og nat.

Kun ugifte kvinder måtte være indskrevet som offentlige fruentimmere. Regulativet påbød derfor, at en kvinde straks blev udslettet af indskrivningsprotokollen, hvis hun fremlagde en vielsesattest for politiet. Derudover kunne et fruentimmer blive udslettet, hvis hun kunne give en redegørelse for sit fremtidige erhverv og opholdssted, der var så troværdig, at politiet havde grund til at tro, at hun ikke længere ville føle sig fristet til prostitution.

Loven fra 1874 blev ophævet den 30. marts 1906. Hermed bortfaldt regulativet fra 1877 også.

+ Åben alle- Luk alle
 • Sager om indskrivning af offentlige fruentimmere – Læs mere om arkivserien her

  Loven fra 1874 og regulativet fra 1877 har givet anledning til mange arkivalier hos Københavns Politi. Den største arkivserie er 16 pakker ”Sager vedr. indskrivning af offentlige fruentimmere” (1867-1906). Heri er sagerne henlagt efter indskrivningsdato.

  Til kildepakken er udvalgt to pakker, der dækker perioderne 1867-1878 og 1905-1906.

  Ligeledes findes 14 pakker med titlen ”Udslettelse af protokollen over offentlige fruentimmere” (1891-1906), men disse skal ses i original på Rigsarkivets læsesal. Heri er sagerne henlagt efter udslettelsesdato.

  Begge arkivserier indeholder mange hundrede sager med politirapporter og korrespondance m.m. om de enkelte kvinder.

 • Københavns Politi, 3. Politiinspektorat, Afdeling B – Læs om arkivskaberen her

  Københavns Politi blev omorganiseret i 1863. Der blev herved oprettet tre inspektorater, som dækkede hhv. ordenshåndhævelse, efterforskning af forbrydelser og sundhedsvæsen ”derunder tilsynet med løsagtige fruentimmer m.v.” Hvert af disse inspektorater skabte deres eget arkiv, og for 3. inspektorat skelner man mellem afdeling A og B, idet alle arkivalier om de prostituerede er anbragt under afdeling B.

  Det er derfor let at få overblik over det københavnske politis materiale om prostitution efter 1863. For perioden før 1863 må man søge direkte under Københavns Politi.

Se arkivalierne her