Spring til indhold

Kommissionen til de tyske bønders etablering på hederne: Fortegnelser over kolonister 1759-1774

Hvem var de indvandrede tyskere egentlig – og hvordan blev de taget imod af de danske myndigheder? I denne arkivserie ligger de danske myndigheders fortegnelser over de nyankomne kolonister sammen med en lang række af andre fortegnelser, der fortæller om hedekoloniernes første år.

Der ankom mange tyskere til Danmark efter at en agent havde averteret efter rejsevillige folk i forskellige sydtyske aviser. En del af dem blev afvist, da de kom herop, fordi de ikke levede op til forventningerne til hedekolonister, andre blev efterhånden trætte af forholdene og rejste videre igen. I disse fortegnelser over kolonisterne kan man følge både dem, der blev, og dem, der rejste igen – og man kan se, hvad de danske myndigheder interesserede sig for, da de interviewede de nyankomne for at finde ud af, om de var egnede kolonister.

I arkivserien Landsarkivet for Nørrejylland: Godsarkivet 2, Hedekolonierne (digitaliseret i denne kildepakke) findes der på siderne 13-16 et emneregister over fortegnelsernes indhold.

+ Åben alle- Luk alle
  • Kommissionen til de tyske bønders etablering på hederne - læs om arkivskaberen her

    I første halvdel af 1700-tallet havde den danske stat ad flere omgange forgæves forsøgt at få de vidtstrakte og mennesketomme heder bebygget og opdyrket. Håbet var, at det skulle give flere indtægter til staten. Kommissionen til de tyske bønders etablering på hederne blev nedsat i 1759 og ophævet i 1777 – og for den lykkedes det rent faktisk at få en række tyske bønder til at komme herop og opdyrke dele af hederne. Kommissionens opgave var at administrere hedekolonierne, der skulle bygges op fra grunden: Der skulle måles op og bygges gårde, og da de små kolonisamfund var blevet etableret, var det kommissionens opgave at hjælpe til, når der var problemer eller konflikter.

Se arkivalierne her