Spring til indhold

Navneregister til hovedbogen for Fredericia Fattigvæsen, 1888-1898

Der findes ikke altid navneregistre til de protokoller, som man ville ønske, at der fandtes navneregistre til – men nogle gange gør der. Det gælder for eksempel i dette tilfælde, hvor der er navneregister til fattigvæsenets hovedbog. Men vær opmærksom på, at det ikke altid er simpelt at bruge et register!

Hovedbøgerne indeholder i starten af hver bog et alfabetisk register over alle de personer, der i den relevante periode hørte under fattigforsorgen. Fattighjælpsmodtagerne er i registeret indført alfabetisk efter det første bogstav i efternavnet. Hvis Poulsen er kommet under fattigvæsenet før Pedersen, så finder man også Poulsen før Pedersen i registeret.

Registeret henviser til et sidetal i hovedbogen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Generelt om navneregistre

    Der fandtes tit navneregistre til myndighedernes arkivalier, enten foran eller bag i de enkelte protokoller, i separate bind eller på kort. Navneregistrene blev udarbejdet, fordi man hos myndigheden i samtiden skønnede at have behov for hurtigt at kunne finde frem til registreringerne om enkeltpersoner. Derfor er der også mange kildetyper, som der ikke findes navneregistre til, selv om man måske ville forvente det. Det skyldes, at myndigheden i sin tid ikke har følt behovet for at kunne fremsøge enkeltpersoner.

    Navneregistre er i sagens natur som oftest ordnet alfabetisk. Men at noget er ordnet alfabetisk kan være et ganske vidt begreb – nu om dage ordner vi normalt efter efternavn og derpå efter fornavn. I ældre registre, som blev indskrevet i protokoller efterhånden som de blev fyldt ud, er navneregistrene typisk kun ordnet efter forbogstavet i personernes for- eller efternavn – og så kan man altså risikere at skulle kigge hele det relevante bogstav igennem, før man finder (eller ikke finder…) den eftersøgte person.

Se arkivalierne her