Spring til indhold

Oberst Detlef Nielsens Dagbog fra krigen 1864

Drevet nordpå ved prygl – sådan foregik dele af tilbagetrækningen fra Dannevirke. Detlef Nielsen førte stokken.

Detlef Nielsen skrev i sin beretning ret detaljeret om tiden fra slutningen af november 1863 til ca. 12. februar 1864. Ikke mindst er soldaternes forhold under tilbagetrækningen fra Dannevirke beskrevet – fra en løjtnants synsvinkel og faktisk på de meniges side.

Der er ikke tale om en egentlig dagbog, men som nævnt snarere en beretning.

Arkivskaberen er (senere oberst) Detlef Nielsen.

+ Åben alle- Luk alle
  • Detlef Nielsen – læs om arkivskaberen her

    Detlef Nielsen (1831-1890) var i 1864 premierløjtnant i 12. regiment.

Se arkivalierne her