Spring til indhold

Oberst Ferdinand Carl Adolph Bauditz’ Breve vedr. felttoget 1864

I oberst Bauditz breve til hustruen Siegfriede og andre familiemedlemmer finder man løst og fra krigen.

Her er således alt fra hverdagens trivialiteter om middagen i officersmessen til storpolitiske betragtninger.

Arkivskaberen er Oberst Ferdinand Carl Adolph Bauditz.

+ Åben alle- Luk alle
  • F.C.A. Bauditz – læs om arkivskaberen her

    Ferdinand Carl Adolph Bauditz blev født i 1811 og var i 1864 oberstløjtnant, senere oberst og kommandør for 6. dragonregiment. I krigen 1864 deltog han i kampen ved Vejle. Bauditz døde i 1866.

Se arkivalierne her